Børs og finans

Hatlebrekkes favoritter

- Jeg liker best de selskapene der den fundamentale utviklingen går i riktig retning, sier analytiker Klaus Hatlebrekke til HegnarOnline.

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
5. desember 2007 - 13:07

HegnarOnline spurte analytiker Klaus Hatlebrekke i DnB Nor Markets om hvilke fiskeaksjer man bør satse på frem mot nyttår, og ifølge analytikeren er det ikke mange sjømataksjer som er veldig billige og som en bare må ha akkurat nå.

- Men jeg liker best de selskapene der den fundamentale utviklingen går i riktig retning. I snitt er det ikke mye penger som bør allokeres til sjømat i 3 uker perspektivet. Risikoen, likviditeten og prisingen er ikke attraktiv nok til det på den tidshorisonten, sier han.

Ifølge Hatlebrekke er favoritten innenfor hvitfisk sektoren.

- Her går den fundamentale utviklingen riktig vei og prisutviklingen på hvitfisk er veldig god. Andre lands tilbud av hvitfisk vil falle til neste år slik at den norske hvitfisken vil få en høyere verdi i 2008 enn i 2007. Dette vil Aker Seafoods og Codfarmers tjene på. Minus for disse aksjene er en lav likviditet og når tidshorisonten er så liten så utgjør dette en utfordring. Over tid vil likevel aksjekursen reflektere den fundamentale utviklingen, sier han.

Ifølge analytikeren har også den pelagiske næringen begynt å bli spennende.

- Aksjene har falt mye samtidig som det fundamentale bildet begynner å bedre seg. Soyamel prisene har steget mye og er forventet å være sterk noe som gjør fiskemel billig. Prisene på griser i Kina begynner å falle etter en 50 prosent økning, noe som kan tyde på at tilbudet av griser er økende.

- I tillegg vil akvakultur næringen fortsette å vokse. Disse faktorene øker sannsynligheten for at fiskemel prisene vil øke. Dette vil slå positivt ut for Austevoll og Copeinca. Dessverre er ikke selskapene veldig billige enda, men favoritten er Austevoll som er billigere enn Copeinca. Det negative med Austevoll er eksponeringen i LSG som vi for tiden synes er dyr, fortsetter han til HegnarOnline.

Innefor laks er det, ifølge Hatlebrekke, for tiden vanskeligere enn normalt.

- Sesongmessig så bør prisbildet for laks vise en bedring gjennom juleperioden og inn i neste år, noe som "alltid" drar med seg kursene på lakseaksjene. Offisiell statistikk om biomasse støtter opp om dette, men for tiden så tror vi ikke helt på at statistikken viser virkeligheten. De nye biomasse regimet har nok ført til at statistikkene undervurderer biomassen noe som vil gi et høyere tilbud enn ventet fra Norge og dertil lavere priser.

- I tillegg så er jo sommeren tiden for sykdommer. I Chile beveger vi jo oss inn i sommeren og sykdomsperioden nå. Dette kan gi "om mulig" enda større fokus på sykdommer og biologiske utfordringer. Så skal en investere innen laks så bør en nok velge Salmar som ikke har biologiske utfordringer og som har en betydelig kostnadsfordel til andre oppdrettere. Men lav likviditet gjør også denne aksjen veldig vanskelig innenfor tidsperioden, fortsetter han.

Alt i alt så er det altså ikke så mye spennende i tidshorisonten frem mot nyttår. Men sett i et lenger perspektiv er Hatlebrekke mer prositiv.

- Over noe lengre sikt vil hvitfisk-aksjene reflektere den fantastiske fundamentale situasjon som de er inne i. Den pelagiske næringen vil gjøre det bedre, og da er det Austevoll som er det beste caset. Innenfor laks så er Salmar det beste caset. Fundamentalt er også Cermaq veldig billig, men å ligge overvekt her når en beveger seg inn i sykdomsperioden, kan nok være en utfordring, avslutter Hatlebrekke til HegnarOnline.

Foto: Scanpix