Børs og finans

Jubel-aksjene som ble mareritt

Så langt i år har de to aksjene steget henholdsvis 46 og 57 prosent. Den siste uken burde du imidlertid overhodet ikke hatt dem i porteføljen din.

Artikkel av: Øystein Schmidt
6. oktober 2009 - 11.09

Inneværende år har så langt vært meget positivt for aksjene Funcom og Repant. Etter mye juling i 2008 har de begge reist seg noe.

Så langt i 2009 har Funcom lagt på seg solide 45,66 prosent, mens Repant er opp 57,14 prosent siden man feiret inngangen til 2009.

Men forrige uke ble på ingen måte noen fortsettelse av jubel-utviklingen for de to, og begge er å finne på listen over de fem aksjene som har gjort det dårligst den seneste uken.

Spillselskapet Funcom har i løpet av den siste uken med handel dalt 14,22 prosent mens Repant har redusert sin aksjeverdi med 8,60 prosent.

De andre tre selskapene som er blant de fem med dårligst avkastning den siste uken er Artumas Group, IGE og Apptix, der sistnevnte er verst med en nedgang siste uken på 31,21 prosent.