Børs og finans

Anbefaler aksje – advarer mot høy risiko

Investtech har sett nærmere på to investeringere. Det har resultert i en risikabel kjøpsanbefaling og en salgsanbefaling.

Investtech. Fra venstre: Geir Linløkken, Fredrik Tyvand, Espen Grønstad og Asbjørn Taugbøl. Foto: Kyrre Lien.

Investtech. Fra venstre: Geir Linløkken, Fredrik Tyvand, Espen Grønstad og Asbjørn Taugbøl. Foto: Kyrre Lien.

Artikkel av: Stian Jacobsen
4. november 2015 - 14.25

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Polarcus mens Deep Sea Supply får en salgsanbefaling.

- Polarcus brøt den langsiktige, fallende trenden i september og har nå brutt videre opp gjennom motstanden ved 28 øre. Dette indikerer en vending fra pessimisme til optimisme blant investorene. Oppgangen skjer på høyt volum og volumbalansen er meget positiv. Dette gir et positivt momentum som indikerer at det er mange kjøpere som vil inn i aksjen. Videre oppgang signaliseres. Neste motstandsnivå ligger ved 63 øre, mens det ligger støtte ved 28 øre. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Selskapet la frem sin tredjekvartalsrapport 29. oktober. Med en gjennomsnittlig kursendring pr måned på over 40 prosent er risikoen meget høy. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Deep Sea Supply ligger i en langsiktig, fallende trendkanal. Dette signaliserer økt pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang. Volumbalansen er negativ. Dette styrker det negative trendbildet. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Aksjen har motstand ved 2 kroner. Selskapet legger frem sin tredjekvartalsrapport 20. november. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.