Børs og finans

Nordmenns gjeld øker

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Artikkel av: Øyvind Lillestrøm Knudsen
9. august 2016 - 10.19

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kredittindikatoren (K2) viste en oppgang på 4,9 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av juni. 

I foregående tolvmånedersperiode steg kredittindikatoren med 4,8 prosent. 

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5.040 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 974 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,9 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,8 prosent måneden før, skriver SSB.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 620 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 3,0 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 2,6 prosent måneden før.

Les mer her!