Børs og finans

Ratingbyrå oppgraderer PGS

Standard & Poor's oppgraderer onsdag kredittratingen til PGS, melder TDN Finans.

Ramform Tethys. Foto hentet fra PGS sine hjemmesider.

Ramform Tethys. Foto hentet fra PGS sine hjemmesider.

Artikkel av: Are  Strandli
11. januar 2017 - 17.16

Det er riktignok en oppgradering fra det lavest tenkelige nivået til byrået.

Selskapet får en kredittrating på CCC+, fra tidligere SD.

SD står for "selctive default" og betyr at utstederen har misligholdt en eller flere av sine finansielle forpliktelser. 

CCC+ betyr at utstederen for tiden er sårbar, og dermed avhengig av fordelaktige forretninger, finansielle og og økonomiske forhold for å kunne møte sine finansielle forpliktelser, skriver S&P på sine sider.

Om PGS skriver kredittratingbyrået følgende, ifølge TDN FInans:

«Tross den betydelige egenkapitalinjeksjonen, mener vi fortsatt at PGS' kapitalstruktur er uholdbar (..) Samtidig mener vi at PGS' likviditet nå er adekvat».