Børs og finans

Marine Harvest må redusere produksjonen

Mattilsynet har vedtatt at Marine Harvest må redusere driften her.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
20. mars 2017 - 07.54

Mattilsynet har fattet vedtak om at John Fredriksen-dominerte Marine Harvests lokalitet Bukkholmen får redusert produksjon de to neste årene, opplyses det i en melding.

Årsaken er langvarige lakselus- og fiskevelferdsproblemer, og Mattilsynet mener Marine Harvest gjennomførte tiltak for sent og med manglende effekt.

- Lakselusnivået på lokalitet Bukkholmen var over grensen i mer enn 10 uker både i 2014 og 2016, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Arnt Inge Berget, i en kommentar.

- Det førte til nye påslag av lus og stor risiko for spredning av luselarver til andre oppdrettsanlegg i området og til villfisk. Med redusert drift kan selskapene få på plass nødvendig tiltak for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer, påpeker han.

Marine Harvest har ifølge meldingen mulighet til å klage på vedtaket.

Les hele meldingen her.