Børs og finans

Sparebank 1 SR-Bank låner 500 mill.

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.

Artikkel av: Are  Strandli
3. mai 2017 - 15.40

Stavanger-baserte Sparebank 1 SR-Bank har onsdag utstedt et ansvarlig lån på 500 millioner kroner med 11 års løpetid og en kupongrente på 3 måneders Nibor + 1,52 prosentpoeng. 

Første innløsningsrett er etter seks år, fremgår det av en børsmelding. 

Emisjonsrammen for lånet er på én milliard kroner.

I tillegg til utstedelsen har banken kjøpt tilbake 59 millioner kroner i det ansvarlige lånet SRBANK07 til kurs 101,47.

Utestående i markedet utover egenbeholdning er på 766 millioner kroner etter tilbakekjøpet. 

Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge fungerte som tilretteleggere.