Børs og finans

Norske Skog har mottatt forslag til rekapitalisering

Aksjonærene kan bli sittende igjen med smuler. 

Artikkel av: Are  Strandli
16. juli 2017 - 09.16

I en melding sendt ut fredag kveld kom det frem at Norske Skog har mottatt et forslag fra en "ad hoc"-komité som representerer majoriteten av eierne i selskapets senior sikrede obligasjoner på 290 millioner euro (SSNs) som har forfall i 2019, og i i selskapets Norwegian Securitization Facility (NSF) på 100 millioner euro.

I tillegg opplyses det at selskapet har mottatt forskjellige forslag til rekapitalisering fra andre viktige interessenter.

"Norske Skog vil sette i gang diskusjoner blant de forskjellige gruppene av interessenter  i nærmeste fremtid, med sikte på å oppnå samtykke for implementeringen av en rekapitaliseringstransaksjon", heter det i meldingen.

- Målet med rekapitaliseringsprosessen er å etablere en bærekraftig balanse som vil gi en solid plattform for våre konkurransedyktige forretningsområder, samt nye vekstinititativ. Forslagene som er lagt frem av store investorgrupperinger er viktige bidrag for å oppnå en betydelig reduksjon av den totale gjelden og de årlige rentebetalingene til gruppen. Styret vil nå legge til rette for diskusjoner på tvers av kapitalstrukturen. Gitt den bokførte egenkapitalen og den store gjeldsbyrden til selskapet, er jeg optimistisk til at nøkkelinteressentene vil "bridge their diffenrences" og komme til en felles enighet, sier styreleder i Norske Skog, Henrik A. Christensen i meldingen.

Oppdatering

Norske Skog skulle opprinnelig lagt frem rapporten for andre kvartal på torsdag, men i en melding sendt ut onsdag kveld fremgikk det at denne blir utsatt til 23. august.

I forbindelse med fredagens melding, letter selskapet likevel litt på sløret.

Foreløpige tall viser at inntektene økte til 2.848 millioner kroner i 2. kvartal 2017, opp fra 2.693 millioner kroner i det forrige kvartalet. 

Økningen skyldes noe høyere salgsvolumer, samt en svakere norsk krone, opplyses det.

Bruttoinntjeningen økte til 190 millioner kroner i 2. kvartal kvartal, fra 158 millioner i første kvartal, hjulpet av normal produksjon i Australasia. 

Konsernets egenkapital gikk fra 39 millioner kroner i 1. kvartal til minus 567 millioner kroner i 2. kvartal, noe som reflekterer et tap i perioden. 

Les hele meldingen her.