Børs og finans

Haakon (67) ble milliardær på inkassotjenester - nå skylder han 300 mill.

Haakon Korsgaard. Foto: Lene Tangevald-Jensen.

Haakon Korsgaard. Foto: Lene Tangevald-Jensen.

Artikkel av:  Redaksjonen
13. august 2017 - 11.23

(Finansavisen): Haakon Korsgaard tjente seg rik på andre menneskers gjeld. I 2004 solgte han inkassoselskapet Olympia Capital for et milliardbeløp til John Fredriksens Aktiv Kapital. Siden har pengene rent ut, skriver Finansavisen. 

I 2016 økte Olympia Holding tapene til 18,5 millioner kroner. Investeringsselskapet hadde ingen gevinster og økte finanskostnadene med 3,4 millioner kroner. Dermed ble selskapets negative egenkapital forhøyet til 227,8 millioner kroner.

«Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i årsberetningen, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.» skriver revisor Lars Håkon Mæland fra Revisorgruppen Mæland & Østbye.

Allerede i 2011 presiserte daværende revisor Hans-Christian Axelsen at «fremtidig drift er avhengig av resultatforbedring». Siden har ikke selskapet levert positive årsresultater.

Fra 2006 er det akkumulerte tapet for Korsgaards investeringsselskap hele 1,6 milliarder kroner, ifølge Finansavisen. 

Må selge unna eiendom

Korsgaards samboer og styreleder i selskapet, Snjezana Fijan, er heller ikke imponert. I årsberetningen ordlegger hun seg likt som i foregående år: «Totalt sett har driften i 2016 etter styrets oppfatning ikke gitt et tilfredsstillende resultat.».

Styrelederen skriver videre at selskapet må selge eiendom og andre aktiva for å styrke likviditeten. Den tidligere inkassokongen har nemlig pådratt Olympia en gjeld på svimlende 327,1 millioner kroner, kan Finansavisen fortelle. 

Samtlige av holdingselskapets kypriotiske eiendomsvirksomheter har siden 2013 vært under akkordbehandling. I 2016 ble verdien på eiendomsinvesteringene nedjustert fra 129,3 til 123,4 millioner kroner. Disse står som garanti for selskapets 138 millioner kroner i banklån.

Også holdingselskapets betalbare skatt økte med 4,3 millioner kroner i fjor. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner selskapet er dømt til å betale etter avviklingen av forretningssamarbeidet med J.B Ugland Shipping i 2008.