Eiendom

Salget av nye boliger tar seg opp

Salget av nye boliger tar seg opp, men ligger likevel klart bak fjoråret.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
24. april 2012 - 10:40

I løpet av de siste to månedene har Pöyry Management Consulting (Norway) AS registrert salg av 1.124 nye boliger på Østlandet og 532 boliger på Vestlandet. Det utgjør henholdsvis 24 og 26 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden. Salgstakten var altså høyere på Vestlandet enn på Østlandet, fremgår det av rapporten ECON Nye boliger

I forrige tomånedersperiode registrerte man et kraftig fall i salget av nye boliger på Østlandet. Statistikken for april viser at salget har tatt seg opp. Likevel innebærer salget de siste to månedene en nedgang på 6 prosent sammenliknet med samme tidsrom i fjor.

Flest usolgte boliger i prosent av antall boliger i prosjektene finner man i Hedmark med 53 prosent, Bergen Sør med 46 prosent og Rogaland utenom Sandnes og Stavanger med 45 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene på Østlandet var i april i år 41.000 kroner. Dette er en økning 1,7 prosent fra februar i år, og 6,2 prosent fra samme tidspunkt i fjor. På Vestlandet var gjennomsnittsprisen 39.500 kroner per kvadratmeter.