Eiendom

Krever 17 millioner av eiendomsmegleren

Utbyggeren mener megler brøt god meglerskikk. Nå er det full sak i Aust-Agder tingrett.

Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
12. mars 2017 - 08.46

(Finansavisen): Hyttekjøpere på Rauland fikk ikke vite at eiendommen hadde utleieplikt. Nå krever utbygger Erling Svalastog erstatning fra Privatmegleren, skriver Finansavisen.

Denne siste uken har dermed Svalastog i Rauland Destinasjon og Privatmegleren Arendal sittet på hver sin side i Aust-Agder tingrett. Privatmegleren er saksøkt for 17 millioner kroner.

- Det er lang forhistorie som gjør at dette endte i en rettssak. Helt enkelt oppsummert er dette en erstatningssak fordi en megler ikke har utført sine plikter overfor kjøpere og oppdragsgiver, sier Svalastogs advokat, Christine Haugstvedt Downing i Deloitte Advokatfirma, til avisen.

Opplysningsplikt

I perioden 2011 til 2013 formidlet Privatmegleren Arendal ifølge Finansavisen totalt 19 leiligheter og hytter i to ulike hyttefelt for Svalastog.

Kjøperne oppdaget så i ettertid at hyttene var omfattet av en utleieplikt, og ti av hytteeierne gikk til sak mot Svalastog og krevde at avtalen heves. Utbyggeren inngikk forlik med kjøperne i fjor, og det er nå kostnader knyttet til å løse saken han krever eiendomsmegleren skal erstatte.

- Reguleringsformål er et av de elementene som en megler skal informere om. Det er ikke inntatt korrekt informasjon om regulering i prospektet eller kontraktene, og megler har ikke ivaretatt hverken sin opplysningsplikt eller omsorgsplikt ved utførelse av sine megleroppdrag, sier Haugstvedt Downing til avisen, og mener utbygger også informerte megler om dette.

- Svalastog har alltid vært åpen på at området er regulert blått, og at de feltene det her er snakk om er belagt med utleieplikt. Megler hadde tilgjengelig reguleringsplanene hvor dette fremgår. Megler har også en plikt til å undersøke dette selv, sier Downing.

Profesjonell aktør

I retten har Privatmegleren i Arendal imidlertid bestridt påstandene, og avviser ifølge avisen at Svalastog orienterte megleren om den spesielle klausulen. Ifølge Privatmeglerens advokat, Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk i Riisa & Co, kom de aller fleste salgene i stand direkte mellom kjøper og Svalastog selv, uten direkte kontakt med megler. Det innebar at Svalastog redigerte og godkjente salgsoppgaven selv, sto for alle visningene og hadde all kontakt med kjøperen.

- Det er aldri hyggelig at en megler blir saksøkt i forbindelse med salg. I denne saken er det en vesentlig faktor at selgeren er en profesjonell aktør som har hatt full kunnskap og kontroll om alle sider ved salget. Da er det helt feil at han snor seg unna eget ansvar ved å skylde på andre, sier Skjelsbæk, som også vesentlige innsigelser til kravet som er fremmet.

- Kravet er basert på egne anslag av hypotetisk eiendomsverdi og gevinster han ikke har forsøkt dokumentert på en objektiv måte. Kostnadene er for høye og det er også krevd dekket en rekke poster som ikke har noe med denne saken i gjøre, sier advokaten til Finansavisen.