Eiendom

- Markedet tåler ikke mye sterkere boligpriser

Boligbyggerne tviler ikke på hva som vil lette presset.

Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen.

Foto: Håkon Sæbø/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. mars 2017 - 13.15

Tall fra Boligprodusentene viste tidligere i dag at igangsettingen i februar steg to prosent fra samme periode i fjor.

I årets første to måneder samlet steg igangsettingen 23 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Salget av nye boliger falt i februar 11 prosent fra samme måned i fjor, og er på nivå med fjoråret hvis vi ser januar og februar i ett.

I igangsettingen er veksten sterk for både småhus (39 prosent) og leiligheter (36 prosent).

- Markedet klarer ikke så mye mer

Boligprodusentenes direktør Per Jæger hevder overfor TDN Finans at boligprisene nå er så høye at «de må flate ut». 

- Om det er med eller uten Sivs boliglånforskrift vet jeg ikke, men markedet er ikke i stand til å ha en mye sterkere prisvekst med de lønningene vi har, sier han.

Da Jæger gjestet HegnarTV i januar, uttrykte han behovet for flere mindre leiligheter enn det leilighetsnormen i Oslo åpner for.

Han pekte på at mange i markedet er enfamiliehusholdninger.

- Disse må vi også bygge boliger for. Enfamiliehusholdninger som kanskje etterhvert finner ut at de vil ha besøk, og stifter familie slik at de kan komme inn i dette markedet og kjøpe litt større. Vi må tørre å si at vi skal levere boliger ikke bare til standardfamilien, sa boligbyggesjefen den gang.

Se hele innslaget med Jæger i opptak her.

- Å bygge mer smått letter presset

Ifølge leilighetsnormen skal minst 40 prosent av alle leiligheter i nyboligprosjekter være minst 80 kvadratmeter.

Jæger påpeker at presset fortsatt er størst på de mindre leilighetene, og at det som kan dempe den sterke prisveksten er bygging av flere slike boliger.

- Vi håper at politikere og utbyggere i fellesskap kan få gjort noe med det, men da må vi ha hjelp av det byrådet, sier han til TDN Finans.

Ifølge Boligprodusentene var igangsettingen av nye boliger nå i februar på sitt høyeste nivå siden 1999, mens det samme var tilfellet for salget i januar.

Jæger opplyste på dagens presentasjon at 60 prosent av nyboligsalget hittil i år har vært i prosjekter som skal igangsettes i 2017.

- Det begynner å jevne seg ut mellom igangsettingen av nye boliger og salg av nye boliger. At disse to kurvene nærmer seg hverandre er det vi normalt har sett. Når salget tar av vil igangsettingen komme, og det har vi varslet en lang periode, sier han til nyhetsbyrået.