Energi

Krisen i rigg og supply er ikke over

Frykter halvering i rigg på to år

Sturla Henriksen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Sturla Henriksen. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
20. mars 2017 - 13.40

Rederiforbundet tegner i sin konjunkturrapport for 2017 bildet av et marked som endret seg dramatisk for norske rederier fra 2015 til 2016.

Omsetningen for forbundets medlemmer falt hele 16 prosent til 234 milliarder kroner, mye mer enn de tre prosentene de så for seg ved inngangen til fjoråret.

Rederiene er langt mer pessimistiske i år, og forventer at omsetningen faller nye 10 prosent i år.

Halvering på to år?

Short sea- og deep sea-rederiene sto for halvparten av 2016-inntektene, og omsetningen her topper offshoresegmentene for første gang siden 2008.

Deep sea-rederiene venter vekst i år, som det eneste segmentet, og ser nærmere bestemt for seg at omsetningen stiger tre prosent til 100 milliarder kroner.

Inntektene estimeres å ha falt hele 21 prosent blant offshore service-rederiene i 2016, og rederiene forventer et fall på ytterligere 11 prosent i 2017.

For riggselskapene falt omsetningen hele 28 prosent i 2016, og selskapene forventer ytterligere 43 prosent nedgang i 2017.

Slår disse forventningene til, har riggselskapene mer enn halvert omsetningen sin på to år.

Antall skip og rigger i opplag har ifølge rapporten vokst jevnt siden høsten 2014. Per februar 2017 ligger 158 skip og 25 rigger tilhørende Rederiforbundets medlemmer i opplag.

Dette tilsvarer en økning på 57 skip og ni rigger sammenlignet med situasjonen per februar 2016.

- Ekstrem situasjon

Rapporten viser et vedvarende utfordrende marked og ingen store endringer i opplagssituasjonen i løpet av 2017.

- Situasjonen er svært krevende innenfor offshore service og offshore entreprenørvirksomhet. Av totalt 550 skip ligger nå mer enn hvert fjerde offshoreskip i opplag. Det samme gjør nesten halvparten av våre medlemmers riggflåte, sier forbundets leder Sturla Henriksen i en kommentar.

Forventningene er at den betydelige overkapasiteten vil vedvare også i 2017.

- Stemningen er preget av at dette er en veldig alvorlig krise. Det er en ekstrem situasjon når man mister halvparten av inntektene på få år. Men ved  at mange rederier har tatt ned kostnadsbasen sin, restrukturert og refinansiert, rigger de seg for en ny opptur, sier Henriksen til TDN Finans.

Næringsminister Monica Mæland understreker overfor nyhetsbyrået at det er viktig å være frempå for å legge til rette for omstilling, men gjør det samtidig klart at omstillingen som skjer må skje i regi av bedriftene.

- Den teknologiske utviklingen går ofte før regelutviklingen, men nå har vi også fått regler for vindmøller til havs, som er viktig for denne næringen. Det å bidra til omstilling, og ha gode rammebetingelser, er viktig for denne næringen, og det har vi bidratt til, sier hun.

Hele rapporten her.