Energi

Aker BP får samtykke til boring

Petroleumstilsynet har gitt Aker BP boretillatelse.

Artikkel av: Martine Holøien
13. juli 2017 - 13.42

Petroleumstilsynet har gitt Aker BP samtykke til å bore to letebrønner, 25/4-11 og 25/4-12, i prospektet Hyrokkin, som ligger nord for Alvheim i Nordsjøen.

Brønnene skal bores med Maersk Interceptor. 

Innretningen er eid av Maersk AS og er operert av Maersk Drilling Norge AS.