Energi

Et oljefond uten oljeaksjer?

Finansdepartementet har mottatt rådet fra Norges Bank.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
16. november 2017 - 15.43

Finansdepartementet bekrefter torsdag at rådet fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av oljefondets referanseindeks for aksjer er mottatt.

Beslutninger om sammensetningen av fondets referanseindeks blir tatt av Finansdepartementet.

- Problemstillingen som Norges Bank tar opp er omfattende og har mange sider. Rådet fra banken må behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av SPU (Statens Pensjonsfond Utland). Regjeringen har ansvar for helheten i norsk økonomi og må se bredt på problemstillingen, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

Departementet viser til Perspektivmeldingen 2017, som drøftet sårbarheten for et varig fall i inntektene fra olje og gass med utgangspunkt i Norges nasjonalformue, og vurderte et bredt sett med virkemidler.

Finansdepartementet vil nå innhente ytterligere informasjon, og orientere Stortinget om arbeidet i fondsmeldingen til våren.

Regjeringens sikter mot å legge frem sin konklusjon høsten 2018.

Hele meldingen her.