Energi

Fant fire avvik på Brage

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Wintershall sin styring av vedlikehold og barrierer på Brage-feltet.

Ponit Resources eier 12,3 prosent av Brage-lisensen. Foto: Øyvind Hagen.

Ponit Resources eier 12,3 prosent av Brage-lisensen. Foto: Øyvind Hagen.

Artikkel av: Are  Strandli
27. november 2017 - 13.39

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Wintershall sin styring av vedlikehold og barreierer på Brage-feltet.

Målet med tilsynet var ifølge Petroleumstilsynet å vurdere hvordan Wintershall sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Brage.

Resultatet var at det ble identifisert tre avvik innen følgende områder:

  • Barrierestyring
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til følgende:

  • Kortsiktige og langsiktige strategiske mål
  • Ytelsesstandarder
  • Aksjonsplaner for beredskap

Innen 17. desember må Wintershall redegjøre for hvordan både avvikene og forbedringspunktene skal håndteres. 

Wintershall er operatør på Brage-feltet med en eierandel på 35,2 prosent.

Partnerne er Repsol Norge (33,9 prosent), Faroe Petroleum Norge (14,3 prosent), Point Resources (12,2 prosent), og VNG Norge (4,4 prosent).