Jobb & karriere

Enhetsleder Teknisk Forvaltning

Publisert: 18.10.2016
Søknadsfrist: 31. oktober

Vi søker etter Enhetsleder Teknisk Forvaltning

Ringerike kommune står overfor spennende tider med næringsetablering, vekst, modernisering og utbygging. Med byggingen av ny E16 og Ringeriksbane vil vi møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Selv om veksten ikke vil komme før om lag 2020, må vi allerede nå forberede og rigge oss for veksten. 

Ringerike kommune legger derfor opp til store viktige investeringer i årene fremover. Investeringer som er helt nødvendige både for å møte kravene til kvalitet og effektivitet i de kommunale tjenester og for å legge til rette for befolknings- og næringsvekst i kommunen. 

Ringerike kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne og løse våre viktige samfunnsoppgaver hver dag. Innbyggerne skal møtes med så gode tjenester som mulig innenfor de økonomiske rammene kommunen har disposisjon. Det er de lovpålagte oppgavene i tråd med helse- og sosiallovgivningen som har høyest prioritet. I løpet av de siste årene er det gjennomført store endringer både innen den kommunale driften og i organisasjonen. Dette har mange, både ansatte og brukere av kommunens tjenester, merket i sin hverdag. Likevel, omstillingen har vært helt nødvendig og driften ligger nå på et nivå som harmonerer med kommunens reelle inntekter. Oppgaven fremover vil derfor være å videreutvikle tjenestetilbudene innenfor dagens driftsnivå og dermed sikre balanse i kommunens økonomi. Innsatsen rettes derfor inn mot å videreutvikle tjenestetilbudene med styrket kompetanse og i sterk grad ha fokus på tidlig innsats og forebygging. 

Vi må i felleskap fortsatt sørge for å videreutvikle organisasjonen til å jobbe smart, effektivt og med riktig kompetanse. Det settes derfor av ressurser i årene fremover for å bygge en organisasjon med riktig kompetanse og god sunn kultur og arbeidsmiljø. Målet er å sikre en varig kostnadseffektiv drift med kvalitet i tjenesteproduksjonen til innbyggerne i Ringerike kommune.

Ønsker du å være med å gjøre et løft for Ringerike Kommune og være med på å forme utviklingen, skape samhold og team? 
Vi søker deg som har teknisk forståelse, ledererfaring og godt kjennskap til kommunale prosesser.

Vi søker etter deg som vil være med på å nå store mål for Ringerike kommune.
Du er en utviklingsorientert leder med stort engasjement og kompetanse innen tekniske tjenester. Du må være tydelig, ha strategiske egenskaper og samarbeider godt med andre på alle nivå. Du er en synlig leder, en dyktig formidler, har god rolleforståelse og ser viktigheten av serviceutvikling og dialog med samarbeidspartnere.
 

Teknisk forvaltning er en enhet i sektor samfunn. Enheten har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens infrastruktur og eiendomsmasse.
Enhetsleder teknisk forvalting rapporterer til kommunalsjef samfunn og vil ha en sentral rolle i utviklingen av sektoren. Stillingen innebærer økonomi- og personalansvar.

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant høyere utdanning, gjerne innen tekniske tjenester
 • Har erfaring fra annen lederstilling
 • Jobber systematisk og resultatorientert og behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon svært godt
 • Har god samfunnsforståelse
 • Har god gjennomførings- og beslutningsevne
 • Har høy arbeidskapasitet og god rolleforståelse
 • Kan fokusere på videreutvikling av tjenestene og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Gjerne har kunnskap om samspillet mellom administrasjon og politikk

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling med stor påvirkningskraft
 • Aktive arbeidsdager i høyt tempo
 • Utfordrende arbeidsoppgaver tett på kommunens ledelse
 • En utviklende lederjobb i en av landets mest spennende vekstkommuner
 • Lønn etter avtale