Jobb & karriere

Banksjef

Publisert: 05.01.2017
Søknadsfrist: Man 23. jan 2017

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.
Sparebanken Møre er en aktiv og engasjert bidragsyter i utviklingen av samfunns- og
næringslivet i Møre og Romsdal. Vår nærhet og tilstedeværelse i lokalmiljøene gir oss en unik mulighet til å delta på arenaer som bringer utviklingen i regionen fremover. Banken har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Banksjef personmarked - Sandøy

Til vårt kontor i Sandøy søker vi ny banksjef som vil være ansvarlig for å utvikle bankens personmarked i kommunen. Banksjefen rapporterer til divisjonsleder personmarked og inngår i ledergruppen personmarked.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Aktivt bidra til styrking av bankens markedsposisjon
  • Gjennomføre og følge opp vedtatte strategier og handlingsplaner
  • Inspirere og videreutvikle medarbeidere og aktivt lede salg av bankens samlede produktbredde
  • Delta i relasjonsskapende arbeid mot kunder

Du som blir ansatt

  • har gode lederegenskaper
  • er markeds- og salgsorientert
  • har høyere økonomisk utdanning og/eller relevant erfaring
  • har god innsikt i privatøkonomiske problemstillinger
  • har driv og gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper. Vi er opptatt av å ha et åpent og initiativrikt miljø med vekt på samarbeid, videreutvikling og kompetansedeling. Gode kommunikasjonsevner er en forutsetning. Identifiserer du deg i tillegg med kjerneverdiene våre engasjert, nær og solid, passer du godt inn i «Team Møre».

Kontaktperson:

Trond Nydal
Leder divisjon personmarked
Telefon: 951 79 977
Anton Flåen
Personal- og organisasjonssjef
Telefon: 995 00 260

Avdeling:

Sparebanken Møre, Avd Sandøy