Jobb & karriere

Risikoanalyser – Bakgrunnssjekk – Implementering

Publisert: 27.03.2017
Søknadsfrist: Snarest

Selskapet IRMI Group Franchise Norge ble etablert i februar 2016 og er et selskap innen Irmi Gruppen. Vi er organisert som en franchisekjede, der vi er selvstendige næringsdrivende partnere som gjennom selektiv utvelgelse og grundig kursing er i stand til å selge våre produkter og tjenester på vegne av kjeden. Konsernet har vært gjennom en omstruktureringsfase for å sikre rask vekst og bærekraft. Vi er nå klare for utvidelse og revitalisering der vi skal styrke Europa innen kildekontroll, online kunde omdømmebygging, etterforskning og bekjempe korrupsjon og terrortrusler. www.irmigroup.no

Våre tjenester består av: Bakgrunnssjekk, etterforskning, Integrity Due Diligence, ID kontroll, IT sikkerhet, GRC (Governance, Risk and Compliance), kursing og trening av næringslivsledere og investorer. 

Irmi kjeden er tilsluttet et globalt internasjonalt nettverk av spesialister og analytikere med spisskompetanse innenfor innhenting og verifisering av informasjon om individer og selskaper. Våre lokale fagfolk og analytikere kommer fra verdens eldste og største politi -& sikkerhetsorganisasjon, WAD, som ble etablert i 1925. Vi har lokale ressurser tilgjengelige lokalisert i 150 land og har ekstensiv erfaring innen GRC løsninger med kompetansebakgrunn fra politi, forsvar og gransking/revisjon. 

Gjennom nylig inngått partnerskap med organisasjonen Business Continuity Institute, gir dette oss muligheter for å samarbeide med opplæring og trening av felles kundeportefølje hvor BCI er tilstede i 124 land med over 30 000 kunder. Business Continuity (the bci.org) er verdens ledende institutt for virksomhetskontinuitet. 

Risikoanalyser – Bakgrunnssjekk – Implementering

Har du lyst til å bli med og bygge opp et selskap, der du vil jobbe med rådgivende salg, ved å tilby tjenester og produkter som både sikrer og øker virksomheters verdier gjennom risikoanalyser, internasjonal bakgrunnssjekk, og cyber Security? 

Nye partnere søkes til vårt kjedekonsept (Management Consulting & rådgivende salg) 

IRMI Group erfarer anerkjennelse for etablert konsept og søker nå etter selvstendige partnere som kan tenke seg å bli med på reisen videre ved å bygge egen kundeportefølje, der vi sammen skal kunne tilby et av Nordens beste kompetanse senter innenfor sitt område. 

Vi ser etter deg som har mot, integritet og karakter til å etablere og bygge opp din egen avdeling innen eget område. Du vil være en ambassadør for kjeden og egne ansatte der en som partner vil ha et stort ansvar som næringsdrivende med tilsvarende muligheter for god inntjening.

Krav til kandidat: Norsk statsborger, økonomisk solid, god kreditt, plettfri vandel, forståelse for daglig operasjonell deltakelse, ikke vært ilagt konkurskarantene. I tillegg til minimumskrav så ser vi etter kandidater som kan tilføre konseptet god erfaring med dokumenterbare resultater fra ett eller flere områder som - rådgivning og tjeneste salg, internasjonale forhandlinger, innkjøp og salg internasjonalt, selvstendig næringsdrivende, vellykkede oppstart av bedrifter, nettverksbygging. 

Personlige egenskaper: Høy integritet, modenhet, kommersiell, gode verdier og holdninger, kunne analysere eget marked og kartlegge sine kunder. Mot, energi og kreativitet til å oppsøke kunder og avslutte et salg. Deltakelse på messer og seminarer med gjennomføringskraft av egne og sentralt avtalte salgsaktiviteter. 

Viktige suksessfaktorer: Kandidater må evne å sette seg ambisiøse mål og kunne jobbe selvstendig og målrettet for å nå dem. Jevnt over godt humør, empatiske evner, trives i sosiale sammenhenger og takle å kunne bevege seg utenfor egen komfortsone.

Relevante fagområder: Finans, revisjon, forretningsjus, it sikkerhet, HR, HMSK, ledelse, investeringer, markedsføring og salg.

Hva kan vi tilby: Et utarbeidet konsept, grundig opplæring gjennom eget startprogram, felles samlinger, individuell oppfølging, felles markedsføring og aktiviteter, høyt faglig miljø, en innovativ kjede hvor mål er å ekspandere og bli den ledende innen sin bransje i Nord-Europa. Muligheter for finansiell bistand og aksjeopsjoner.

Markedsdrivere: Det har blitt introdusert nye norske standarder innenfor kriminalitetsforebygging (NS5832:2014 og NS5831:2014) som inneholder krav til risikoanalyse, risikohåndtering og verifikasjon innenfor norsk næringsliv. Denne standarden gjelder all norsk næringsliv uavhengig av bransjer. Videre har vi fått EU`s direktiv om samfunnsansvar inn den 15. april, 2014 som nå i 2017 blir nasjonal lovgivning.  

Nytt lovforslag på stortinget for innføring av ny skjerpet korrupsjonslov, som utvider straffeansvaret til virksomheten og dens ledere, men samtidig vil kunne gi norske virksomheter belønning som straffefrihet og rabatt om de kan vise til at de gjennomfører risikoanalyser, kurs og trening, gjennomfører bakgrunnssjekk og har implementert dette i virksomhetens styringssystem.

Ny standard, ISO 37001:2016 Antikorrupsjon vedtatt høsten 2016 som nå vil bli aktuell for norske virksomheter.

Norsk økonomi er en åpen økonomi der vi er avhengige av eksport, hvor næringslivet er inne i en omstillingsfase og ser etter nye markedsmuligheter internasjonalt. 

IT sikkerhet er noe som opptar hele samfunnet der trusler fra kriminelle og fremmed etterretning kan skape store utfordringer for de som ikke tar sikkerheten på alvor.

Krig, terror og klima skaper migrasjonsbølger der det er viktig å kunne stadfeste korrekt identitet, ekthet av dokumenter, sertifikater etc.

Ledige områder:
• Trøndelag • Møre & Romsdal • Hordaland • Rogaland • Agder • Oslo & Akershus

Er vår beskrivelse ovenfor deg? Dersom ja, så ser vi frem til å motta din søknad. Kandidater som ønsker å gå sammen som en gruppe for å drive enkeltavdelinger eventuelt å drifte flere avdelinger samlet kan også være aktuelle.

Alle aktuelle kandidater vil bli grundig sjekket, der vi vil be om signerte samtykkeerklæringer iht Personvernlovgivningens §33 og Personopplysningens forskriften §7-13 og §7-14 for innhenting av personopplysninger.

Sendt oss en e post med din søknad og CV til rbe@irmigroup.com. Spørsmål kan rettes til: Roger Bang Eie, mob. 94 144 309

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.