Jobb & karriere

Administrasjonssjef

Publisert: 06.04.2018
Søknadsfrist: 30. april 2018

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Er du en strategisk leder med høy gjennomføringsevne?

Administrasjonssjef

Stillingen inngår i generalsekretærens lederteam. Dette er en lederstilling på høyt nivå med stort ansvar, vide fullmakter og høye krav til leveranser og resultatoppnåelse.

NSF er en innovativ og utviklingsorientert organisasjon med stort fokus på forbedring, utvikling og kvalitetsheving. Vi søker derfor etter en dyktig leder som kan videreutvikle organisasjonen og sikre at vi til enhver tid leverer gode tjenester gjennom smidige verktøy og løsninger.

Du vil i denne funksjonen ha hovedansvaret for organisasjonens økonomi- og virksomhetsstyring, videreutvikling av våre styringsverktøy og hovedansvar for videre utvikling av organisasjonens helhetlige internkontroll, planleggings- og rapporteringsverktøy, strategiske analyseverktøy og system for medlemskommunikasjon. Du vil også ha hovedansvaret for organisasjonens strategiske medlemsarbeid og overordnet drifts- og utviklingsansvar for enhet for medlemstjenester. I stillingen vil du også ha ansvaret for organisasjonens eiendomsdrift/-forvaltning og NSFs kapitalforvaltning.

Den vi ønsker oss har derfor en solid ledererfaring på et strategisk nivå innenfor både økonomi- og virksomhetsstyring, og kan vise til gode resultater. Har du erfaring innenfor strategisk medlemsarbeid, CRM eller tilsvarende er dette en fordel. Du må også kunne dokumentere solid erfaring som personalleder med evne til å bygge godt fungerende team.

Du har solid kompetanse på bruken av digitale verktøy og systemer, og erfaring fra arbeid med analyseverktøy og beslutningsstøttesystemer. Det er videre en fordel om du har erfaring fra eiendoms- og kontraktforvaltning. Du har sannsynligvis en Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante områder som økonomi, samfunnsvitenskap eller jus.

NSF har gode systemer, moderne utstyr og et meget kompetent fagmiljø. Organisasjonen har en solid økonomi, en godt forankret kapitalforvaltningsstrategi og driver mye, spennende utviklingsarbeid. Her finner du en god arbeidsplass med tariffavtale, konkurransedyktig lønn, pensjonsordning i KLP, reise- og ulykkesforsikring og hyggelige lokaler i Oslo sentrum.
Som ny administrasjonssjef ønsker vi oss en tydelig, trygg og serviceorientert leder. Du er proaktiv, strukturert og opptatt av å finne gode løsninger til det beste for organisasjonen. Du har et strategisk blikk, samtidig som du evner å gjennomføre de oppsatte mål.

Vi tilbyr deg å bli med i et sterkt team i en innovativ organisasjon. Er du en person som er nysgjerrig, engasjert, strukturert og dedikert, og i tillegg positiv og liker å jobbe i et utviklende og godt arbeidsmiljø? Da er du en person som vil trives hos oss.

Dette blir en spennende reise - tar du utfordringen?

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40403553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 91827968 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 30. april 2018 til vår elektroniske søkeportal her.