Jobb & karriere

Compliance Office - Jurist

Publisert: 15.12.2017
Søknadsfrist: Snarest

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en omsetning på omkring 700 mill kroner. Vi leverer løsninger innenfor fakturaservice, inkasso og porteføljekjøp. Selskapet ble etablert i 1905 og har rundt 540 medarbeidere fordelt på hovedkontoret sentralt beliggende ved Rådhuset i Oslo og ni avdelinger i hele Norge. Kredinor ble nylig etablert i Norden gjennom Kredinor A/S i Ballerup utenfor København med om lag 40 ansatte og fra 2018 vil vi være operative gjennom vårt selskap Kredinor AB med 25 ansatte i Stockholm.
 
I Norge mottar Kredinor 2,1 millioner saker til behandling i 2017, noe som utgjør en markedsandel på 25%. I tillegg administreres om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp håndterer Kredinor utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner. Selskapet har spesialisert seg på inkasso og betalingsoppfølging innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering og offentlig sektor. Kredinor er et et samvirke hvor verdier deles gjennom utbytte til våre oppdragsgivere som også er våre medlemmer og eiere. Kredinor skal være best innenfor sine markedsområder gjennom å sørge for høy løsningsgrad, god tilgjengelighet, service i særklasse, ny teknologi og god behandling av sluttkundene. I sum er det våre dyktige og dedikerte ledere og medarbeidere som sørger for at vi leverer på disse kundeløftene hver dag – gjennom å være tettere på.

Kredinor søker Compliance Officer

Som Compliance Officer har du ansvar for å følge opp at Kredinors strategi, forretningsutvikling, drift, leveranser og informasjonsforvaltning er i samsvar med de rammevilkår lovgiver, offentlige myndigheter, foretakets styre og faktisk leder til enhver tid oppstiller. Ansvarsområdet for denne stillingen vil i særlig grad rette seg mot foretakets forvaltning og drift på IKT, Finans og økonomiområdet. Som Compliance Officer rapporterer du til juridisk direktør og inngår i Kredinors juridiske avdeling, hvor vi i dag er 7 ansatte.

Kredinor er et ledende norsk inkassoselskap. Selskapet har som ambisjon å være inkassobransjens mest attraktive arbeidsplass. Vårt fremste konkurransefortrinn er menneskene i selskapet. 

Compliance Officer har ansvar for:

 • Videreutvikle og forvalte Kredinors system for risikostyring og internkontroll
 • Sørge for at interne og eksterne risikoer blir identifisert, behandlet og dokumentert
 • Overvåke og bistå i prosesser og tiltak i fm. foretakets behandling av avvik
 • Videreutvikle og kvalitetssikre rutiner og policies for Kredinors daglige drift
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere foretakets internkontroll og rapporteringsoppgaver
 • Bistå organisasjonen med faglige råd og veiledning i daglig drift ellers

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevent utdannelse. -Bachelor / Master 
 • Gjerne relevant utdannelse innenfor økonomi/IT/kredittrett

Erfaring:
Rett kandidat har gjerne:

 • Erfaring fra arbeid med compliance og risikostyring
 • Erfaring fra bank, finans forsikringsselskaper eller tilsynsmyndigheter
 • Innsikt i gjeldende lov og forskriftsregulering av finansforetak, herunder Finanstilsynets regulering i rundskriv.

 
Personlige egenskaper:

 • Solid faglig autoritet
 • God strategisk forståelse, stort initiativ og gjennomføringsevne
 • Gode analytiske ferdigheter og sans for detaljer
 • Strukturert, selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Gode kommunikasjonsevner – skriftlig og muntlig

 
Muligheter:
Kredinor kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og konkurransedyktige vilkår. Hos oss er det stort engasjement, høyt kunnskapsnivå og løsningsorienterte mennesker.  

Send inn din søknad hvis dette vekker din nysgjerrighet. Vi behandler søkere fortløpende.

Dynamic People leverer tjenester som Executive search, Rekruttering, Konsulentutleie, Prestasjonsutvikling, Karriererådgiving, Mentoring og lederstøtte.
Les mer om Dynamic People AS her