Jobb & karriere

Debt Capital Markets (DCM)

Publisert: 18.01.2018
Søknadsfrist: Snarest

SpareBank 1 Markets er et kapitalmarkedsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere, sterk plasseringskraft samt balanse- og risikokapasitet gjennom våre eierbanker. 

Vi er alltid på utkikk etter de rette kandidatene med en genuin interesse for verdipapirmarkedet. Ved vurdering av kandidater vektlegger vi følgende kriterier:
- Analytisk og kommersielt anlagt
- Genuin interesse for verdipapirmarkedet
- Selvstendig og initiativrik
- Gode kommunikasjonsevner
- Høy etisk standard
- Flytende i både norsk og engelsk

Ønsker du å bli bedre kjent med SpareBank 1 Markets, kan du ta kontakt med oss på karriere@sb1markets.no

Alle utlyste stillinger finner du her på hjemmesiden vår og på LinkedIn. For å bli vurdert må søknaden inneholde følgende:
- Søknadsbrev
- Curriculum Vitae
- Karakterer (f.o.m videregående og frem til dags dato) / Relevant arbeidserfaring)
- Spesifisert ønske for avdeling/stilling

SpareBank 1 Markets Debt Capital Markets (DCM) søker nye medarbeidere, 0-4 års erfaring

SpareBank 1 Markets Debt Capital Markets opplever for tiden en økende oppdragsmengde og ønsker å styrke teamet med nye analytikere.

Debt Capital Markets (en del av SpareBank 1 Markets sin Investment Banking avdeling) jobber med rådgivning og strukturering av ulike former for finansieringsløsninger, herunder lån og obligasjonslån, høyrente-obligasjoner, prosjektfinansiering og oppkjøpsfinansiering. Sentrale arbeidsoppgaver består blant annet av å utarbeide markedsanalyser, finansielle modeller og presentasjonsmateriale. Videre vil du ta en aktiv rolle i å opprettholde og etablere kundeforhold.