Jobb & karriere

Renteforvalter

Publisert: 06.01.2017
Søknadsfrist: 30.01.2017

Landkreditt Forvaltning AS er et norskregistrert forvaltningsselskap for verdipapirfond med totalt 5 aktivt forvaltede fond. Våre fond tilbys i personmarkedet og i institusjonsmarkedet. Landkreditt Forvaltning har 6 ansatte og er lokalisert sentralt på Karl Johans gate i Oslo. Selskapet inngår i konsernet Landkreditt og søsterselskapet Landkreditt Bank er viktigste distribusjonskanal for salg av våre verdipapirfond til privatmarkedet.

Landkreditt Forvaltning er inne i en svært spennende utvikling. I 2016 passerte vårt forvaltede volum i aksjefond for første gang en milliard kroner og Landkreditt Utbytte var et av markedets aller beste aksjefond. Vi har ambisjoner om videre vekst, og markedets kjennskap til våre fond skal heves. For å nå våre ambisiøse vekstmål ønsker vi å styrke vårt forvalterteam med ansettelse av en renteforvalter. 

Vår nye renteforvalter vil få ansvaret for å forvalte våre to rentefond, Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra med et samlet forvaltningsvolum på over 1,3 milliarder kroner. Begge rentefondene har fokus på kredittpapirer.  Det forutsettes derfor erfaring med og interesse for kredittanalyse. Stillingen innebærer hovedansvaret for å videreutvikle vår renteforvaltning og komplettere vårt produktutvalg på rentesiden.

Arbeidsoppgaver  
• Forvaltning av verdipapirfond, utvelgelse av enkeltpapirer og porteføljekonstruksjon
• Analyse av markeder, industrier og selskaper
• Bistå i salg og kundeoppfølging

Personlige egenskaper
• Strukturert arbeidsmåte
• Mål- og resultatorientert
• Gode samarbeidsevner

Kvalifikasjoner
• Relevant erfaring fra rentemarkedene
• Genuin interesse for forvaltningsfaget og verdipapirmarkedene
• Utdannelse på masternivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt
• Gjerne etterutdannelse som f.eks AFA, Autorisert Renteanalytiker eller Autorisert Porteføljeforvalter
• Utadvendt, erfaring fra salg og kundebehandling
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr
• Spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige betingelser. Bonusordning. Gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Godt arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til Landkreditt Forvaltning ved investeringsdirektør Sigurd Klev på telefon 907 64 269 eller administrerende direktør Per-Erling Mikkelsen på telefon 913 64 315. Alle henvendelser behandles konfidensielt.