Jobb & karriere

Regionssjef – Salg Midt-Norge

Publisert: 22.12.2017
Søknadsfrist: Snarest

Preem er Sveriges største oljeselskap og ble etablert på det norske markedet i 2016. Preem Norge kjøpte i september 2017 YX Norge sin bulkvirksomhet som bestod av 15 forhandlere og 600 kunder. Dette medførte at Preem Norge doblet sitt totale salgsvolum på det norske markedet til omlag 400 000 kubikkmeter pr. år. Preem sin visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier i Lysekil og Gøteborg er blant Europas mest moderne og miljøvennlige med en raffinerikapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning av bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatpersoner.

På det norske markedet har Preem i dag 15 bulk forhandlere og 2 tankautomater for tungtrafikk samt mer enn 150 automater hos eksisterende samarbeidspartnere.

Preem AB i Sverige har et riksdekkende servicenett med 570 stasjoner for privat og yrkestrafikk. Preem hadde i 2016 en totalomsetning på 56 milliarder SEK. Det norske hovedkontoret er på Lysaker Torg utenfor Oslo.

 

 

Regionssjef – Salg Midt-Norge

Vi søker etter en Regionssjef som vil være med å utvikle Preem sin posisjon i Midt-Norge.

Preem vokser i Norge og vi ønsker å ha flere med på laget. Preem selger i tillegg til de tradisjonelle drivstoffene også drivstoff som har høy andel fornybart innhold og opplever en økende etterspørsel. Preems produkter inneholder verken palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (PFAD) og oppfyller bærekraftkriteriene. Siden 2010 har Preems HVO diesel og Preem Evolution Diesel redusert utslippene av karbondioksid fra transportsektoren med om lag 2 millioner tonn i Sverige.

Preems norske kunder vil i første omgang bli tilbudt Preem Evolution diesel. Dette er en type drivstoff som passer til alle dieselbiler og er basert på ca. 20 prosent fornybare råvarer. 

For en rekke av Preems svenske kunder som kjører internasjonal transport er Norge et viktig markedet. Du vil få mulighet til å bli en sentral del av Preems solide vekst og spennende fremtid på det norske markedet.

 

Jobb for framtiden allerede i dag
Som Regionssjef Midt-Norge vil du arbeide med salg av fremtidens produkter og få muligheten til å skape relasjoner i markedet. Du vil jobbe selvstendig og samarbeide på tvers av avdelinger og roller i hele selskapet. Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra til å utvikle Preem sin posisjon i Midt-Norge
 • Bygge nettverk og skape langsiktig relasjoner med kunder og partnere
 • Sette mål, lage handlingsplaner og følge opp utviklingen i regionen
 • Sørge for at kunder og potensielle kunder får god informasjon om produkter og tjenester
 • Holde deg oppdatert om markedet og konkurrenter
 • Sikre at driften er i samsvar med lover og forskrifter
 • Bidra til å forbedre og utvikle virksomheten
 • Arbeide aktivt for at Preem drives med respekt for kunder og partnere

Du blir en viktig del av Preem – en arbeidsplass som preges av en imøtekommende atmosfære, tolerante medarbeidere og ambisjoner om å være den beste i bransjen på bærekraft. Du får frihet under ansvar og ofte sjansen til å være med på hele prosesser – fra begynnelse til slutt. Dessuten kan vi tilby deg gode utviklingsmuligheter og vi forventer selvfølgelig at du som medarbeider har viljen til å vokse og stadig lære noe nytt.
Har du denne bakgrunnen?

 • Minimum 5 års erfaring med salg og med dokumenterbare, gode resultater
 • Gjerne erfaring fra olje- og drivstoffbransjen eller anleggsbransjen, men intet krav
 • Erfaring med å bygge langsiktige kunderelasjoner med høy grad av kundetilfredshet
 • Gjerne erfaring med etableringer i nye markeder
 • Dyktig til å kommunisere både skriftlig og muntlig

Er dette deg?

 • Engasjert, sosial, utadvendt og god til å initiere salgssamtaler
 • Stort pågangsmot og vilje til å lykkes
 • Evne til å identifisere kommersielle muligheter
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å forstå kunders behov og motivasjon
 • God til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • Lagspiller med evne til teambygging og coaching