Jobb & karriere

Seniorkonsulent

Publisert: 24.11.2017
Søknadsfrist: 15. desember

SpareBank 1 Markets AS er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Selskapet er et av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen kapitalforvaltning, analyse, finansiellrådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Selskapet leverer hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som erNorges nest største bankgruppering med over 1000 milliarder kroner i forvaltningskapital. Vi er rundt 140 erfarne ansatte i våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund og New York.

Anti hvitvask og personvern (GDPR) seniorkonsulent

SpareBank 1 Markets øker aktiviteten innen alle forretningsområder. Vi opplever økt tilgang av norske og internasjonale kunder.
Samtidig øker kompleksiteten i kundemassen i forhold til antihvitvasking og ny personvernlov.

Arbeidsoppgaver anti hvitvasking og personvernloven

• Holde mor- og datterselskaper oppdatert på lovgiving og vurdere påvirkning på rutiner og systemer
• Forestå risikovurderinger i samarbeid med hvitvaskingsansvarlig
• Utvikle og vedlikeholde rutiner og arbeidsmetodikk
• Opplæring i organisasjonen
• Support i kundeetableringen
• Kontaktpunkt mot våre motparter vedrørende kundeopprettelse
• Utarbeidelse av kundeavtaler og andre avtaler med motparter

Ønskede kvalifikasjoner

• Jurist eller økonom med 0-4 års erfaring
• Relevant erfaring fra området

Personlige egenskaper

• Strukturert og løsningsorientert med god arbeidskapasitet
• Gode samarbeidsegenskaper
• God framstillingsevne skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk

Hva kan vi tilby deg?

Hos SpareBank 1 Markets kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i et hektisk, utfordrende
og svært faglig sterkt arbeidsmiljø. Arbeidstedet er i Trondheim eller Oslo.