Livsstil

- Finn din arbeidsglede

Arbeidsglede er noe mer enn å være fornøyd og å trives på jobb, skriver Mona Evjen.

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
26. juni 2013 - 09:30

Norske medarbeidere er i verdenstoppen på arbeidsglede ifølge årets European Employee Index som HR Norge og Ennova nylig har publisert.

Hvordan står det til med egen arbeidsglede? Er du klar over hvorfor arbeidsgleden er viktig og hva den betyr i hverdagen? Er du bevisst hva som gir deg arbeidsglede? Hvis du har problemer med å svare ja så er det all grunn til å ta en gjennomgang av status - og selv om du svarer ja så kan du ha nytte av egenmeldingen. Finn fram noe å skrive på og med!

Den banale, men enkleste måten å finne ut hvordan det står til med egen arbeidsglede, er å skrive ned alle arbeidsoppgavene du har. Prøv å være mest mulig detaljert og konkret. Hvis du for eksempel har ansvar for å gjennomføre undervisningsopplegg, så skriver du ned hvilke oppgaver det innebærer; lage kursinvitasjon, skaffe egnede lokaler, lage presentasjon.

Deretter stiller du deg selv følgende spørsmål: Liker jeg å … lage kursinvitasjoner? - skaffe egnede lokaler? - lage presentasjoner? og så videre. Er du ærlig med deg selv så har du trolig både svart ja og nei - og kanskje tja også. Vi skal i denne omgang la nei og tja ligge, og i stedet se nærmere på ja-oppgavene.

Så fullfører du setningene for hver av oppgavene på denne måten: Jeg liker å lage kursinvitasjoner fordi …. Her er noen eksempler på hva det kan være; - jeg får prøve meg fram, - jeg får være kreativ, - det er en tidsfrist, - jeg kan bli helt oppslukt, - jeg har lyst å gripe fatt i oppgaven, jeg vil at invitasjonen skal bli flott.

Nå gjenstår bare en oppgave - kanskje den viktigste - klarer du å kjenne på opplevelsen og sette ord på følelsene? Finner du dette oppmuntrende eller moro? Kjenner du deg opprømt? En anelse av fryd eller lykke? Sagt på en annen måte kjenner du glede og energi?

Arbeidsglede er noe mer enn å være fornøyd og å trives på jobb. Arbeidsgleden gir energi. Har du arbeidsglede har du også engasjement, og yter det lille ekstra.

Arbeidsgleden ligner på indre motivasjon og gir opplevelse av "flyt". Oppgavene er utfordrende og krever dine ferdigheter. Målene er klare og du avgjør selv framgangsmåten. Du har kontroll og får feedback fra oppgavene fordi du lykkes. Det du gjør er meningsfullt, du er til nytte og utgjør en forskjell. Du er konsentrert og oppslukt og får en følelse av at tiden opphører.

Arbeidsgleden kan være høyst forskjellig fra person til person, se på følgende historie. En bekjent av meg arbeider med kreftforskning og under en middag for noen år siden kom vi inn på mitt "hjertebarn" - arbeidsgleden - og jeg lurte på hvordan det i så måte stod til med hans. Først må det sies at for meg er kreftforskning en beundringsverdig oppgave - ikke bare fordi det er et viktig å finne "svaret" på kreftgåten - men fordi det står for meg som en uendelig stor og nærmest uløselig oppgave - og går det an å ha arbeidsglede i en sånn situasjon?

Jeg ble utrolig overrasket når han svarte ja og begynte å beskrive egen arbeidsglede gjennom mange små detaljer i hverdagen. Alt fra å lykkes med en formulering i en avhandling, til å få antatt artikler i et vitenskapelig tidsskrift, til resultater fra studentarbeid osv. Små viktige biter i et større hele. Når han fortale la jeg merke til kroppsspråket, engasjementet i stemmen, han ble ivrig og forklarte slik at jeg så det hele for meg - og husker det nå - flere år senere. Jeg ble glad av å høre på.

Arbeidsgleden handler også om yrkesstolthet - et begrep som kanskje er fremmed for mange. Men yrkesstolthet handler mindre om yrke og mer om utførelse av arbeid. Når du er opptatt av å innfri forventninger, har et ønske om å gjøre en best mulig jobb og leverer kvalitet, kan du være stolt av det du gjør. Dette gir deg selvrespekt!

Du kan skylde på dårlig ledelse og dårlig arbeidsmiljø, du kan like fullt ha glede av det du gjør og være stolt av det du leverer på tross av omgivelsene.

Har du lyst å utgjøre en forskjell på din arbeidsplass? Da kan du tenke over, kjenne etter og være deg bevisst din egen arbeidsglede. Arbeidsglede er smittsomt - fortell andre om din!

Slik kjenner jeg igjen min arbeidsglede:

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg får bruke det jeg har lært og får samtidig prøve noe nytt. Jeg må strekke meg litt og jeg mestrer det! YEZZZ!!!

Arbeidsglede er en opplevelse som kommer innenfra og den er en kraftkilde i hverdagen.

Finn din arbeidsglede! Nyt energien! God sommer!

Mona Evjen - Kursleder og coach, forfatter av boka Ny som leder

Se Mona Evjens nettside HER

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK