Livsstil

- Oppmuntring og ros skaper jobbengasjement

For å holde på de beste medarbeiderne må du sørge for at de er engasjerte i jobben sin.

Ellen Kristine Breiby - Foto - Dale Carnegie Training

Ellen Kristine Breiby - Foto - Dale Carnegie Training

Artikkel av: Karen Thue
29. januar 2015 - 15:32

Det fremkommer i en landsrepresentativ undersøkelse utført av Infact på vegne av Dale Carnegie Training Norway.

Respondentene ble bedt om å rangere blant fem myke faktorer som skaper jobbengasjement: Ansvar, oppmuntring, inspirasjon, god kommunikasjon, utfordrende arbeidsoppgaver

Hele en av fem (20,1 prosent) av de spurte som er i jobb, svarte at oppmuntring og ros er viktigst for å skape jobbengasjement.

God kommunikasjon på arbeidsplassen er også viktig (19,2 prosent), men dette er mye viktigere for kvinner enn menn.

Det tredje viktigste for å skape engasjement er ansvar (15,6 prosent), og dette er nesten dobbelt så viktig for menn som for kvinner.

– Bedrifter med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer andre bedrifter med inntil 202 prosent. Det betyr at engasjement ikke bare er et fluffy trendord, men noe som har en direkte innvirkning på bunnlinja. Etter lange ferier er det mange som ser seg om etter ny jobb, og januar og februar er typiske måneder hvor mange begynner å søke seg bort fra jobben. Er man engasjert i jobben sin ønsker man sjeldnere å bytte jobb. Oppmuntring og ros topper som engasjementsskaper, og det handler om at de ansatte trenger å bli sett, å få feedback og at de føler seg betydningsfulle på arbeidsplassen, sier daglig leder Ellen Kristine Breiby i ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training.

Undersøkelsen viser også at alder spiller en rolle på hva som trigger engasjement på jobben, utover oppmuntring og ros. For den yngre garde mellom 18 og 29 år er det absolutt viktigst å kommunisere godt på arbeidsplassen, mens for de som er over 65 år er dette i mindre grad viktig.

Det er også signifikante forskjeller på hva som gjelder for å skape jobbengasjement i ulike deler av landet. Det viser seg at Oslo-borgere og nordlendinger ønsker mindre ros og oppmuntring på jobben enn resten av landet, med henholdsvis 12,8 prosent og 12,1 prosent opp mot hele landet på 20 prosent. Nordlendingene er også nesten dobbelt så opptatt av ansvar som resten av landet.

– Vi ser at hva som er aller viktigst for høyt jobbengasjement varierer noe både med kjønn, alder og hvor i landet man bor. Samtidig er alle faktorene høyst avhengig av nærmeste leder. Derfor er det viktig at ledere tar seg tid til å lytte til sine ansatte og kartlegge hva som skaper engasjement og stå-på-vilje hos den enkelte, slik at man får fornøyde ansatte som forblir i bedriften lenge, sier Breiby.

Faktorene respondentene ble bedt om å rangere mellom er alle faktorer som andre Dale Carnegie-studier har vist bidrar til å skape jobbengasjement.