Livsstil

Ledere mener ansatte blir for fulle

I en ny undersøkelse gjennomført kommer det frem at én av to ledere med personalansvar synes noen blir i overkant beruset når jobben inviterer inn til sosiale sammenkomster.

Artikkel av: Karen Thue
24. november 2015 - 11:39

Julebordsesongen er nå for fullt i gang. Vet du hvilke holdninger som gjelder for alkoholkonsum på din arbeidsplass?

- Vi anbefaler virksomheter å utarbeide noen kjøreregler som sier hva som er greit og ikke greit med tanke på alkoholbruk og spill. Å avklare forventninger er gunstig for arbeidsmiljøet, effektivitet, sikkerhet og arbeidsplassens omdømme sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

I en undersøkelse Perduco gjennomførte i 2013, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, kom det frem at så mange som 6 av 10 virksomheter i privat sektor mangler slike kjøreregler.

- Kjøreregler er bevisstgjørende og alle vet hva de har å forholde seg til og hva som skjer dersom disse brytes. Noen enkle kjøreregler vil bidra til å gjøre interne jobbsammenkomster hyggeligere for alle», forteller Ege.

Her er noen eksempler på hva kjøreregler kan inneholde:

• Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle.

• I vår virksomhet har vi nulltoleranse for ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder alkohol og illegale stoffer.

• Ved representasjon, reise, kundemøter og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi måtehold da de ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representant for virksomheten.

• Lukt av alkohol og/eller bakrus er uforenlig med å være på jobb. Nærmeste leder avgjør om hjemsendelse.

• Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har nærmeste leder ansvar for å snakke med og følge opp den det gjelder.

Når det gjelder julebordet, kan fem enkle råd gjøre dette inkluderende:

• Snakk på forhånd om hvordan dere vil ha det. Hva er OK, hva er ikke OK.

• Sørg for at tilbudet om alkoholfri drikke er like lett tilgjengelig som alkoholholdig drikke.

• La andre ting enn drikke være i fokus, f.eks. mat med god kvalitet.

• Ikke spør andre om hvorfor de ikke drikker alkohol.

• Dans mer, drikk mindre.