Motor

Kvinner er impulsive bilkjøpere

De bruker mer tid på å velge nytt kjøkken enn på å kjøpe ny bil, viser undersøkelse.

Konebil - Foto - Scanpix

Konebil - Foto - Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
9. mai 2012 - 11.00

I en ny undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Skandiabanken kommer det frem at to av fem kvinner bruker én uke eller mindre på å kjøpe ny bil.

- At mange kvinner er relativt impulsive ved kjøp av bil, kan forklares med at kvinner rådfører seg med andre, fremfor å bruke mye tid på research, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Johnny Anderson.

Seniorrådgiver i TNS Gallup, Anders G. Hovde har bilmarkedet og biltrender som sitt spesialfelt. Han sier kjønnene har ulik strategi når de skal kjøpe bil.

- Menn forteller at de, ifølge seg selv, vet hva som er et godt og dårlig bilkjøp, mens kvinner i større grad lytter til råd fra omgivelsene, sier han.

Si meg hva du kjører…

Ifølge undersøkelsen mener tre av fem at bilen reflekterer hvem du er. For kvinner er sikkerhet den aller viktigste egenskapen ved en ny bil. Én av fem kvinner vektlegger sikkerhet, mens kun hver tiende mann mener det samme.

- Menn og kvinner er samstemte i forhold til at hvilken type bil du har sier noe om hvem du er. Samtidig er nok kvinner mindre emosjonelle i valg av bil, og tenker mer på hva bilen faktisk skal brukes til, mens menn styres i større grad av følelser, og er opptatt av hvordan bilen tar seg ut på veien, avslutter Anderson.