Motor

Bobiler kan kjøre fortere

Campingbiler skal i større grad likebehandles med personbiler, varsler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han skal nå vurdere om bobiler kan kjøre fortere enn i dag.

Artikkel av: NTB
1. juni 2015 - 21.32

– Jeg har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig endring av regelverket for periodisk kjøretøykontroll, slik at alle bobiler opp til 7,5 tonn får samme kontrollintervall som personbiler, det vil si kontroll hvert annet år. Det tas sikte på å sende forslag på høring allerede i høst, sier Solvik-Olsen.

Videre foreslår han å endre fartsgrensen for bobiler opp til 7,5 tonn fra 80 til 100 kilometer i timen.

I tillegg ønsker regjeringen å endre bomavgiften slik at alle campingbiler opp til 7,5 tonn likebehandles med personbiler og bobiler under 3,5 tonn. Det samme gjelder fergetakstene. (©NTB)