Næringsliv

Japanske nøkkeltall

Her er de nøkkeltallene som kom inn fra japan i dag - de kom inn rundt forventningene.

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

Artikkel av: Sverre Rørvik Nilsen
27. juni 2008 - 08.02

Japans industriproduksjon steg 2,9 prosent i mai, sammenlignet med måneden før. Det var på forhånd ventet å komme inn på 2,7 prosent.

Den sesongjusterte detaljomsetningen i Japan falt 0,2 prosent i mai sammenlignet med måneden før, på årsbasis steg omsetningen 0,2 prosent, mens det på forhånd var ventet et fall på 0,5 prosent.

Det private forbruket falt hele 3,2 prosent i mai, mens det kun var ventet å falle 2 prosent.

Konsumprisindeksen i Tokyo-området steg 1,5 prosent på årsbasis i juni. Forrige måned var prisveksten 0,9 prosent. Analytikere hadde ventet at konsumprisene ville stige med 1,2 prosent på årsbasis, ifølge en undersøkelse foretatt av Bloomberg News.

Arbeidsledighetsraten i Japan var på uendret på 4 prosent i mai, sammenlignet med måneden før. Dette var som ventet.

Kilde: TDN Finans.