Næringsliv

Vil fjerne avgift på høyinnblandet biodrivstoff

Opposisjonspartiene foreslår å fjerne autodieselavgiften på høyinnblandet biodrivstoff. Håper på støtte fra Sp og Sv ved en evt. omkamp.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
5. mars 2010 - 07.32

Avgiftsfritaket skal gjelde for biodiesel der biodrivstoffet utgjør minst 30 prosent av dieselblandingen.

Full avgift fra 2011Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 vedtok flertallet fra regjeringspartiene at fritaket for autodieselavgift skulle fases ut i løpet av to år, slik at avgiften skulle være den samme som for vanlig diesel fra 2011.

Vedtaket kom som en overraskelse på svært mange, særlig for de få produsentene av biodiesel og for trafikkselskaper som satser på å bruke slikt drivstoff.

- Både forbrukere og bedrifter hadde tilpasset seg avgiftsfritaket. Mange privatpersoner og lastebileiere var i ferd med å gå over til biodrivstoff. Flere bedrifter sto klare med investeringer i nye anlegg. Regjeringens snuoperasjon har skadet tilliten til arbeidet for et bedre miljø og til forutsigbare rammebetingelser for bedrifter, heter det i begrunnelsen for forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

- Invitasjon til løsningDe fire partiene viser til at avgiften førte til stans i aktiviteter og investeringer i biodrivstoff i Norge.

- Dette er en invitasjon til regjeringspartiene om å få til en løsning som både er god for miljøet og for at næringslivet igjen kan investere i ny produksjon. En fjerning av avgiften er uomtvistelig miljøvennlig og vil bidra til investeringer i ny teknologi slik at produksjonen kan bli enda mer miljøvennlig, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, til NTB.