Næringsliv

Dagbladet venter fortsatt opplagsnedgang

Berner Gruppen taper penger, men Dagbladet tjener penger på driften, men venter fortsatt opplagsnedgang og lavere omsetning.

Artikkel av: Øystein Byberg
27. august 2010 - 10.45

Berner Gruppen rapporterer om et resultat før skatt på minus 21,8 millioner kroner i første halvår i år, mot minus 30,1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITA endte på 13,4 millioner kroner, sammenlignet med minus 22,3 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene var på 461,2 millioner kroner , ned fra 498,3 millioner kroner året før.

AS Dagbladet fikk et driftsresultat på 23,9 millioner kroner i første halvår, en bedring fra minus 3,8 millioner kroner i fjor. De totale inntektene utgjorde 360,5 millioner kroner, ned fra 399,3 millioner kroner i første halvår 2009.

"Til tross for en noe bedret opplagssituasjon i juni og juli venter Dagbladet fortsatt opplagsnedgang og lavere omsetning. (..) Det er hyggelig for Dagbladet at falltakten har minket i sommermånedene mai til juli. Dette gir grunn til forsiktig optimisme for andre halvår, med tanke på å ta nye markedsandeler i løssalgsmarkedet", fremgår det av rapporten.