Næringsliv

- Det er hverken klokt eller rettferdig

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass om kjeft fra SV, skattelettelse til de rikeste og en Inga Marte Thorkildsen som aldri blir fornøyd.

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
6. mars 2011 - 00.01

Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i avisen tirsdag 1. mars.

LO-leder Roar Flåthen har kommet til at det kanskje må foretas endringer i formuesskatten. Han vil, i det minste, ha en utredning om saken, og det som vil bli temaet, er formuesskatt på såkalt arbeidende kapital.

«Vårt utgangspunkt er å bidra til at små og mellomstore bedrifter kan skape arbeidsplasser,» sier Flåthen til VG.

Denne åpenhet bør Roar Flåthen få ros for, men i stedet får han kjeft av SVs finanspolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen. «Når Flåthen åpner for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, er han i realiteten med på å kaste milliarder av kroner etter noen av landets rikeste mennesker. Jeg mener det ikke er LOs ansvar å gi skattelettelse til de rikeste.»

(Mer under bildet)

Roar Flåthens forutsetning for å ville vurdere en fjerning av deler av formuesskatten, er at de såkalt rike blir skattlagt på en annen måte, slik at det ikke blir noe provenytap fra denne gruppen.

Dette imponerer ikke Thorkildsen for hun sier til VG at «denne regjeringen har klart å få til en skatteordning som gjør at de rikeste faktisk betaler skatt. Så vil LO-lederen utrede en ordning som gjør at denne skatten skal fjernes. Det er vi kraftig imot og SV kommer til å kjempe mot at formuesskatten fjernes.»

Som vanlig, får ikke Inga Marte Thorkildsen med seg poenget. Formuesskatten som kommer fra arbeidene kapital (lagerbygg, traktorer, skip, fiskefartøy og kjøtthaller) utgjør langt under halvparten av provenyet som formuesskatten gir. Formuesskatt på private boliger, hytter, innbo, bankinnskudd og andre private eiendeler vil bestå hvis Flåthen får det som han vil.

Det vil derfor, selv om Thorkikldsen ennå ikke forstår det, bli formuesskatt fra de rike.

De rike vil også betale inntektsskatt av lønn og styregodtgjørelser samt bonuser, hvilket tar nesten 50 prosent av inntektene, og 28 prosent skatt på gevinst av aksjer på privat hånd.

Inga Marte Thorkildsen kan slappe av. Hun kan sove trygt. Det blir skatt fra de rike også i fremtiden.

Poenget, som vi har skrevet rundt 1.000 ganger, er at hvis Norge som et av få land i verden, opprettholder formuesskatten på arbeidende kapital, så vil eierne også måtte betale skatt i år hvor de taper penger. Det er hverken klokt eller rettferdig.

I oppstartbedrifter hvor all kapital går til ansatte og vekst, kan formuesverdien bli høy, mens evnen til å betale skatt er lav. Eierne kan da bli tvunget til å ta ut skyhøye lønninger eller utbytte (tapping av bedriftene) for å betale formuesskatten, og da kommer Inga Marte Thorkildsen helt sikkert løpende med mye mas om at eierne får for høye lønninger og utbytter.

Inga Marte blir aldri fornøyd.

I motsetning til Thorkildsen skjønner vi at selv såkalt rike kan ha noen skikkelig dårlige år, med store tap, og da bør de slett ikke betale formuesskatt. Derimot pen skatt på alle overskudd og alle private utbytteuttak samt lønninger. Fair og ordentlig.

De rike skal ikke betale mer i skatt på andre områder hvis formueskatten fjernes, slik både Flåthen og Thorkildsen krever.

Det er for eksempel ganske tåpelig, slik Flåthen har antydet, at de såkalt rike må betale mer i boligskatt hvis formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. De skal altså betale mer boligskatt hvis skatten på lastebiler og lagerbygg fjernes.

Hvor tar de det fra?