Næringsliv

Richard Branson om bærekraftig business

Hvis gründere går inn i feltet fornybar energi av de rette grunnene, vil de på veien sannsynligvis skape noen svært spennende nye teknologier og vellykkede nye virksomheter, mener Richard Branson.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
13. oktober 2011 - 11.01

Av Richard Branson

Bærekraftig business De forferdelige bildene fra Japans ødelagte atomkraftverk og den voksende bekymringen over økte strålingsnivåer har fått meg til å tenke over hvordan verden skal skaffe kraft på en bærekraftig og trygg måte i fremtiden, og hvordan gründere kan utvikle løsninger.

For mange av de involverte i prosessen var konstruksjonen av moderne atomreaktorer et skritt som det allerede var enighet om i anstrengelsene for å bygge et nytt system drevet av fornybar energi. Nye reaktorer som ble bygget verden over, skulle levere en del av den energien som var nødvendig for å dekke det fremtidige behovet til land med en rask utviklingstakt, for eksempel Kina og India. Dette kombinert med antatte fremskritt innen teknologi som baserer seg på sol, vind og bølgekraft, dannet begynnelsen på en plan.

En utsettelse i byggingen av disse kraftverkene vil tvinge mange land til å øke sin bruk av kull før teknologi for CO2-fangst og lagring blir effektiv - et alvorlig tilbakeslag i den globale kampen for å halvere CO2-utslippene i løpet av 2050. Dette er målet som noen forskere mener vi må nå for å stabilisere den globale oppvarmingen på to grader over førindustriell temperatur.

Men hva betyr egentlig "bærekraftig"? Jeg bruker ordet "bærekraftig" for å beskrive hvordan man kan produsere energi som vil være produktiv over tid og beskytte det økologiske mangfoldet - teknologier som vi kan se for oss at våre barnebarn og deres barnebarn kan basere seg på. "Bærekraftig" beskriver metoder for energiproduksjon som er med på å bevare jordens naturlige systemer.

Det er her gründerne kommer inn - de fleste teknologiene vil bli skapt av nyetableringer som blir små bedrifter. Jeg har ikke lyst til å bruke de store ordene her - ingen ber deg om å redde planeten. Bare se på mulighetene, drøm frem et par ideer og jobb med dem. Debatten om klimaendringer har lært oss at ingen kommer til å løse problemet med global oppvarming gjennom påbud, men lokale løsninger og de små initiativene har ofte større effekt enn man skulle tro. Smått er bra når det gjelder bærekraftig energi.

Virgins forskning på dette feltet viser at det er mange teknologier under utvikling som direkte eller indirekte utnytter solens kraft, og de har et uendelig stort potensial. Tross alt mottar jorden mer energi på én time enn det som forbrukes av hele menneskesamfunnet på ett år.

Solkraftverket Montalto di Castro utenfor Roma leverer 84,2 megawatt, og ble Europas største solfarm i desember 2010. I Spania konsentrerer Planta Solar 20-verket solvarme i et 165 meter høyt tårn der vann omgjøres til damp som driver en strømturbin som leverer 20 megawatt. Solenergi-teknologien går også raskt fremover, med selskaper som Odersun som produserer tynnfilm-solceller - vårt eget Virgin Green Fund er investert her.

Vindenergi utvikler seg spesielt raskt i USA, der vindfarmer begynner å levere like stor effekt som store kraftverk - Roscoe Wind Farm i Texas produserer 780 megawatt, mer enn energien som blir skapt i et typisk kulldrevet kraftverk, rundt 550 megawatt. I Storbritannia bygger et konsortium av selskaper London Array, en enorm vindfarm ved utløpet av Themsen som vil lage nok elektrisitet til 750.000 hjem når den er ferdig.

Vi må bruke de globale utfordringene fra tidlig i 2011 til å forme debatten rundt mulighetene for å investere i fremtiden. Regjeringer verden over må støtte byggingen av tillegg til infrastrukturen som vil tillate levering av energi i stor skala fra fornybare kilder. Bare da vil disse nyetableringene bli lønnsomme og blomstre.

Hvis dine interesser og din virksomhet som gründer ikke dreier seg om fornybar energi, så undersøk i stedet hva du kan gjøre for å redusere utslippene. Gå igjennom hvert aspekt av virksomheten din for å finne måter å redusere, gjenbruke og resirkulere på. Sannsynligvis blir det ikke lett å endre prosessene, men siden næringslivet delvis har vært ansvarlig for å skape problemet, må vi også være en del av løsningen. I Virgin er alle våre virksomheter konstant på utkikk etter hvordan de kan minske effekten de har på miljøet.

De neste ti årene vil vi alle bevege oss inn på ukjent land idet vi opplever en enorm økning i energibehovet, og likevel vil vi i bekymringsfullt stor grad være overavhengige av olje. Hvis gründere går inn i feltet fornybar energi av de rette grunnene, vil de på veien sannsynligvis skape noen svært spennende nye teknologier og vellykkede nye virksomheter.

Richard Branson er grunnleggeren av Virgin-gruppen og selskaper som plateselskapet Virgin Records, platebutikkjeden Virgin Megastore, flyselskapet Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Galactic, Virgin Mobile og Virgin Active, for å nevne noen av de mer enn 300 selskapene hans.

Branson vil i sine fremtidige kronikker i Kapital også svare på spørsmål fra leserne. Hvis du i den forbindelse har noen spørsmål, send dem på engelsk til richard.branson@kapital.no, men husk og påføre navn og epost-adresse.

Du kan følge Richard Bransons på hans blogg på www.virgin.com/richard-branson/blog eller på twitter.com/richardbranson.

Mer information om Richard Branson og Virgin-gruppen finner du på www.virgin.com.