Næringsliv

Prisboom i hytteparadis

I enden av Nordmarka, kun en 45 minutters kjøretur fra Oslo, har eiendomsprisene eksplodert de siste årene. Nå skal det bygges mer.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Illustrasjonsfoto: Scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
24. mars 2012 - 11.22

I enden av Nordmarka og innenfor Skiforeningens løypenett ligger Mylla, hvor interessen og prisene har eksplodert de siste 10-15 årene. Bare siden mai ifjor er fem fritidsboliger solgt i området for til sammen 41 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Flere utbyggere har de siste årene forsøkt å kjøpe tomter fra grunneiere. Noen få har lyktes, men Lunner kommune har vært restriktive overfor utbyggere. Vest for Myllavannet ventes det nå på at 31 hyttetomter skal godkjennes for utbygging. Anslagsvis skal mellom 30 og 45 mål bygges ut til fritidsboliger, og aldri før er det blitt gitt tillatelse til utbygging i samme skala på Mylla.

Etter det Finansavisen erfarer, er de fleste tomtene som selges på Mylla omkring et mål, med priser mellom 800.000 og 1,2 millioner kroner. Gitt tilsvarende priser, vil tomtefeltet være verdt over 30 millioner kroner.

Flere kjente navn eier hytter i området, balnt annet investor Morits Skaugen, Gro Harlem Brundtland, advokat Anders Eckhoff, shippinginvestor Pål Caspersen og adm. direktør i ABG Sundal Collier, Knut Brundtland.