Næringsliv

Slutt for Solheim og Aasland

Fredag fikk statsrådene Erik Solheim og Tora Aasland avskjed i nåde.

Erik Solheim. Foto: Scanpix

Erik Solheim. Foto: Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
23. mars 2012 - 11.44

Kongen har i statsråd i dag utnevnt stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell til statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet, stortingsrepresentant Heikki Holmås til statsråd med ansvar for utviklingssaker i Utenriksdepartementet, og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen til statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Statsråd Kristin Halvorsen har samtidig fått ansvar for hele Kunnskapsdepartementet.

Statsrådene Erik Solheim og Tora Aasland har fått avskjed i nåde.

Etter endringene i regjeringen i dag har Statsministerens kontor gjort disse endringene blant de politiske rådgiverne:

• de politiske rådgiverne Audun Garberg, Arvinn Gadgil og Line Gaare Paulsen fratrer sine stillinger

• politisk rådgiver Audun Garberg engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Bård Vegar Solhjell i Miljøverndepartementet

• politisk rådgiver Arvinn Gadgil engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Heikki Holmås i Utenriksdepartementet (utviklingssaker)

• politisk rådgiver Kine Sperre Horsbøl, Oslo, engasjeres som politisk rådgiver for statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.