Næringsliv

Flere ordførere og rådmenn tror rekruttering vil bli vanskeligere

I en undersøkelse NorgesBarometeret har gjennomført blant ordførere og rådmenn på vegne av Unio, svarer 51 prosent at de tror det vil bli vanskeligere å rekruttere ansatte med høyere utdannelse.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
28. mai 2012 - 21:53

Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 7. mai til 18. mai og totalt 235 personer har svart.

- Rekruttering har vært et hovedspørsmål i årets lønnsoppgjør. Disse tallene forteller oss at vi og ledelsen i Kommune-Norge ser den samme rekrutteringsutfordringen, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

- Skal vi ha god kvalitet i tjenesten trenger vi kompetente arbeidstakere, og skal vi klare å rekruttere og beholde disse, har høyere lønn og et godt fagmiljø stor betydning. Denne ballen ligger hos arbeidsgiver, sier hun.

Ordførere og rådmenn i hele landet ble spurt om de tror det vil bli vanskeligere å rekruttere ansatte med høyere utdannelse de neste fem årene. I undersøkelsen går det fram at kommuner styrt av Arbeiderpartiet og Høyre i størst grad har problemer med å rekruttere høyt utdannede.

Flertallet av de spurte mener også at «et sterkt fagmiljø» er den viktigste faktoren for å rekruttere ansatte med høyere utdannelse, deretter kommer «lønn og pensjonsbetingelser».