Næringsliv

Høyere aldersgrense kan gi lønnsløft til politiet

Hvis politiet gir fra seg retten til å gå av med full pensjon som 57-åringer, kan de få 15- 20 prosent høyere begynnerlønn uten at det koster staten noe ekstra.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
9. juni 2012 - 09.34

- Det vil uten tvil bedre rekrutteringen hvis nyutdannede politifolk får et betydelig lønnshopp, sier NHH-professor Terje Hansen, som har gjort beregningen for Bergens Tidende.

Leder for Politiets pensjonistforbund, Kjell R. Bjerke (75), gir forslaget full tilslutning.

- Det ville være helt fantastisk. Politiets Fellesforbund må innse at man må gi noe for å få noe igjen. Hvis særaldersgrensen kan byttes mot så mye høyere lønn, kan det ikke være noen tvil om at det riktige er å fjerne den, sier Bjerke.

De spesielle aldersgrensene for politifolk gjør at de fleste kan slutte med full pensjon allerede som 57-åringer. Ifølge en Fafo-utredning fra 2008 slutter 70 prosent av tjenestemennene når de er 57. Etter fylte 60 har så godt som alle gått av med pensjon. Professor Terje Hansen, som er ekspert på personlig økonomi og skatt, sier at særaldersgrensene som gjelder for politiet og enkelte andre grupper, for eksempel forsvaret, er svært kostbare for staten.

- En polititjenestemann med 450.000 kroner i årslønn kan i dag slutte som 57-åring og heve 297.000 kroner i pensjon. Med tillegg hvert år fram til fylte 67, blir det minst 3,5 millioner kroner i tiårsperioden, sier Hansen.

Kjell R. Bjerke, som tidligere var personalsjef ved Oslo politikammer, mener aldersgrensen er utgått på dato.

- Særaldersgrensen for politiet stammer fra 1937. Da var de fleste patruljerende konstabler, med lange vakter og fri annenhver søndag. Yrket var hardt, og de fleste ble tidlig utslitt. I dag er situasjonen en helt annen, sier Bjerke.