Næringsliv

NHO vil ha fond for grønn transport

Grønn skattekommisjon vil gjøre det dyrere å frakte gods på veiene. Det er greit for transportbedriftene, så lenge de får hjelp til å omstille seg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Artikkel av: NTB
9. desember 2015 - 10.36

– Det er nødvendig både med gulrot og pisk, men gulroten må komme først i form av en fondsløsning, slik at transportsektoren får mulighet til å tilpasse seg strengere miljøkrav, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

Økte CO2-avgifter er greit såframt det etableres en ordning som ligner på NOx- fondet, mener Sæther. I stedet for å betale økt avgift til staten, kan bedriftene heller betale direkte til fondet, mot at klimareduserende tiltak settes i gang.

– Vi kaller det CO2-fondet for næringstransporter. Tungtransporten slipper ut nærmere 4 millioner tonn CO2 i Norge. Alternative energiformer er biodiesel, gassbiler, elbiler og hydrogenbiler. Dette koster mer, men er framtidens løsninger, sier Sæther.

NHO Logistikk og transport støtter også om satellittbasert veiprising for tyngre kjøretøy, men mener det må erstatte dagens bompengesystem.