Næringsliv

Anslår BNP-veksten i Storbritannia

Storbritannia - Foto: AP

Storbritannia - Foto: AP

Artikkel av: Are  Strandli
11. januar 2017 - 17.40

Av en rapport fra National Institute of Economic and Social Research fremgår det at de anslår BNP-veksteni fjerde kvartal 2016 til å være på 0,5 prosent. Det melder TDN Finans som viser til Bloomberg.

I tremånedersperioden til og med november er BNP anslått å ha vokst med 0,4 prosent, skriver TDN Finans.