Næringsliv

Ingen prisoverraskelser fra eurosonen

Artikkel av: Are  Strandli
17. juli 2017 - 11.11

Konsumprisindeksen for eurosonen økte med 1,3 prosent på årsbais i juni, ifølge TDN Finans som viser til Bloomberg.

På månedsbasis var indeksen uendret, og begge tallene kom dermed inn som ventet, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Kjerneinflasjonen steg som ventet med 1,1 prosent på årsbasis.