Næringsliv

Regjeringen sier nei

Audun Lysbakken og Erna Solberg på Stortinget. Foto: NTB scanpix

Audun Lysbakken og Erna Solberg på Stortinget. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
17. juli 2017 - 05.46

Landbruksdepartementet vil forby nydyrking av myr. Bondelaget reagerer sterkt på forslaget.

Departementet har sendt ut et høringsforslag om forbud mot nydyrking av myrer. Om forslaget vedtas, vil det endre nydyrkingsforskriften. Forslaget åpner likevel for unntak der nydyrking kan tillates i særskilte tilfeller, skriver Nationen.

Forskningssenteret Nibio har utredet lovforslaget sammen med departementet. Nydyrking av myr vil ifølge FNs klimapanel gi et årlig utslipp av CO2 og lystgass på til sammen 3,5 tonn CO2-ekvivalenter per dekar.

– Å forby nydyrking er rett og slett en billig måte å redusere klimagassutslipp på, sier Nibio-forsker Arne Grønlund.

Nestleder Bjørn Gimming i Bondelaget reagerer kraftig på forslaget og viser til jordbruksmeldingen om at norsk matproduksjon ikke bare må øke for å møte befolkningsveksten, men også for å gi økt selvforsyning.

Han argumenter med at vi må ha et større jordbruksareal for å få til dette og at myr mange steder i landet er den viktigste arealreserven vi har for å dyrke jord.

Nestlederen poengterer at matproduksjon ikke kan skje uten klimagassutslipp.

– Vi kommer definitivt til å gi et nytt høringssvar, for dette er en viktig sak for oss, sier han.