Næringsliv

Stygge tall fra Arbeidstilsynet

Da Arbeidstilsynet gikk til aksjon for å sjekke sikkerheten i høyden på byggeplasser, så de seg nødt til å stanse 40 prosent av arbeidet.

Byggeplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

Byggeplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

Artikkel av: NTB
9. september 2017 - 06.47

345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Kontrollene ble gjort i løpet av siste halvdel av august.

Stillas, stiger og atkomst til tak er blant forholdene som ble kontrollert for å få ned antall fallulykker.

– Næringen er risikoutsatt, men mange ulykker og dødsulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedprioriteringer også de kommende årene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Nesten 90 prosent av de 345 kontrollerte virksomhetene risikerer å få overtredelsesgebyr. Det kan pålegges når arbeidere jobber usikret og dermed utsetter seg for reell fallrisiko.

– Brudd på regelverket om arbeid i høyden er svært kritikkverdig og faren for alvorlige skader er stor. De arbeidsgiverne som sparer penger på å ikke ivareta sikkerheten godt nok, risikerer å overtredelsesgebyr. Det skal ikke lønne seg å prioritere profitt foran sikkerhet, sier Vollheim.

Gebyret for overtredelser er normalt minst 50.000 kroner.

(©NTB)