Næringsliv

- Tror på høyere trykk i norsk økonomi

Rente- og valutamarkedet retter tirsdag øynene mot tallene for Norges Banks regionale nettverk for 3. kvartal som kommer klokken 10.

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Erik Bruce - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Martine Holøien
12. september 2017 - 09.21

Nettverksundersøkelsen er en god indikator på aktiviteten i norsk økonomi, og tallene for 2. kvartal viste en økning på 0,6 prosent, og en kvartalsvis vekstrate på 0,65 prosent. Dette stemmer godt overens med veksten i BNP i 2. kvartal som viste 0,66 prosent, skriver Erik Bruce i Nordea Markets i sin morgenrapport. 

Nøkkeltallene siden juni har vist bedre kapasitetsutnytting enn ventet. Nordea Markets venter derfor at Norges Bank oppjusterer anslaget for kapasitetsutnyttingen i neste ukes pengepolitiske rapport.

«Hvis ikke dagens tredje kvartal regionale nettverk skuffer på nedsiden regner vi med at Norges Bank oppjusterer anslaget for kapasitetsutnyttingen i neste ukes pengepolitiske rapport», heter det i rapporten.

Videre skriver Nordea at Norges Bank venter en vekst på 0,6 prosent kvartalsvis i 3. kvartal og regner med at nettverket antyder en vekst ikke langt unna det. Likevel understreker Nordea at det ikke er snakk om noen snarlig sannsynlighet for en renteøkning i renteprognosen.