Personlig økonomi

Din arbeidsglede - andres ansvar?

Hvem sitt ansvar er det om du ikke føler arbeidsglede? spør Mona Evjen.

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Mona Evjen - Foto - Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
5. august 2013 - 10:23

Før ferien kunne vi lese at norske medarbeidere er på verdenstoppen i arbeidsglede, ifølge årets European Employee Index (EEI) som HR Norge og Ennova publiserte. Men hva skjer når arbeidsgleden mangler?

Det er naivt å tro at samtlige arbeidsdager kan være proppfulle av arbeidsglede. Selv de mest arbeidsglade av oss har nok oppgaver vi gjerne kunne vært foruten. Det gjør imidlertid ikke noe, det setter bare arbeidsgleden i perspektiv. Men hvis det daglige arbeidet preges av manglende arbeidsglede, ja da er det på tide å tenke seg om. Sjekk hvordan det står til.

På samme måte som du finner arbeidsglede avdekker du manglende arbeidsglede. Ta for deg mest mulig konkret arbeidsoppgavene du ikke liker. Fullfør setningene for hver av oppgavene dine på denne måten: "Jeg liker ikke å … skrive møtereferat, presentere HMS - resultater, avløse på sentralbordet fordi…." Her er noen eksempler på hva du kanskje sier: "Dette har jeg gjort utallige ganger, det er det samme hver gang, ingen bryr seg, temaet skaper lite engasjement, presentasjonen blir gjerne utsatt til neste møte, det virker meningsløst, jeg får ikke tilbakemeldinger, dette gjør jeg sjelden, jeg behersker det ikke godt nok."

Prøv nå å kjenne på opplevelsen og følelsene dine. Blir du utilpass? Kjeder du deg bare ved tanken? Lite utfordrende? Ikke interessant? Oppgitthet? Blir du lei deg eller gruer du deg? Kjenner du frustrasjon eller irritasjon?

Merker du mangelen på energi? Eller kanskje enda verre - det tapper deg for krefter - det stjeler energi. Hvis du har det sånn vil det trolig synes på deg også. Smilet uteblir og latteren sitter langt inne. Kanskje høres sukk og stønn eller syting og klaging? Neppe inspirerende for andre!

Mens arbeidsglede gir energi og får deg til å yte det lille ekstra, bidrar mangelen på arbeidsglede at du ikke får være den beste utgaven av deg selv. Du kan gjøre en tilfredsstillende jobb selv om du mangler arbeidsglede, men det er en situasjon som over tid verken gagner deg eller bedriften!

Hvem har ansvar? Før du anklager ledelsen tar du en runde med deg selv! Se på forklaringene dine. Synes du oppgaver er meningsløse så tenk deg om. Spør deg selv og andre hvem som har nytte av det du gjør. Selv om ikke du er spesielt interessert i temaet eller det kjeder deg, kan oppgaven være viktig for andre eller en del av helheten.

Dersom du føler deg oversett når dine tema blir utsatt eller de skaper lite engasjement, er det betimelig å ta det opp. Det kan være utfordrende. Unngå å spørre hvorfor det skjer - ordet hvorfor kan oppfattes som et angrep. I stedet kan du spørre hva skal til for at du kan slippe til eller hva skal til for å skape engasjement.

Dermed ber du indirekte om tilbakemelding. Få klarlagt hva som forventes av deg. Blir det nå mer interessant, noe å strekke seg etter? Er du frustrert for at du ikke behersker oppgaver er løsningen å lære mer. Hva trenger du? Hvem kan hjelpe deg?

En slik gjennomgang kan forbedre arbeidshverdagen din og er viktige elementer i arbeidsglede. Men det er bare du som sitter på løsningen hva som gir deg ekte arbeidsglede. Derfor må du tenke deg om: Hvilke oppgaver liker du å gjøre - som du ikke gjør? Hva ville du brynt deg på? Hva ville du grepet fatt i? Hva kan du bli fullstendig oppslukt av? Hva ville gitt deg energi?

Nå er det på tide å ta en prat med lederen din! Finnes det muligheter? Enhver leder bør sette pris på et slikt initiativ. I nevnte EEI påpekes det at det er for lite fokus på faglig og personlig utvikling av medarbeiderne. Skal du som leder beholde dyktige medarbeidere må virksomheten kunne tilby individuelle utfordringer som trigger den indre motivasjonen. Oppgaver som betyr noe og som medarbeideren må strekke seg for å løse. Sette mål, være tydelig på hva som forventes. Sørge for at medarbeiderne lykkes ved å gi nødvendig veiledning og støtte. Opplevelse av mestring skaper selvtillit og gir trygghet for å takke ja til nye utfordringer. Gi tilbakemeldinger og anerkjennelse. Sist nevnte er uvurderlig for opplevelsen av arbeidsglede.

Vær obs på at det som gir deg arbeidsglede ikke nødvendigvis gjelder for andre. Følgende historie er et eksempel på det. I min tid som leder hadde jeg medarbeidere som i mine øyne hadde kjedelige oppgaver - å føre lønnsbilag - dag etter dag. Stakkars dem - ingen utfordringer, aldri noe nytt. Aha, nå slår jeg to fluer i en smekk! Jeg delegerer noen oppgaver og de får utfordringer Hva skjedde? I stedet for begeistring skapte jeg frustrasjon og utrygghet. Jeg glemte jo å sjekke deres arbeidsglede og behov for utvikling!

Tilbake til jakten på egen arbeidsglede. Hvis responsen fra lederen uteblir eller virksomheten ikke har mulighet til å imøtekomme dine behov, da er det på tide å ta et oppgjør med deg selv. Når arbeidsoppgavene ikke betyr noe, er likegyldighet, tomhet og apati rundt neste sving. Det vil tære på selvfølelsen og du risikerer å miste overskudd på andre arenaer også. Er det slik du vil ha det?

Uansett hva du konkluderer med, kan du utgjøre en forskjell på din arbeidsplass. Det er avgjørende for opplevelsen av arbeidsglede å være ønsket, bli sett og lykkes. Rett nok betyr lederen mye i dette bildet, men det er likevel flest kollegaer og da kan vi utgjøre forskjeller for hverandre! Selv om du har lite arbeidsglede kan du bidra til at andre er ønsket, blir sett og lykkes. Hilser du god morgen? Ser du det andre gjør? Veksler du noen ord og sier takk når renholderen er innom? Gir du oppmuntringer? Tar du deg tid til å støtte og hjelpe andre? Mulighetene er mange!

Mona Evjen - Kursleder og coach, forfatter av boka "Ny som leder".

Se Mona Evjens nettside HER!

Se mer om boken til Mona Evjen "Ny som leder": HER

FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK