Personlig økonomi

Folk flest tror ikke på renteoppgang neste år

Snorre Storset, Nordea. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Snorre Storset, Nordea. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: NTB
18. desember 2017 - 05.48

Et flertall tror ikke rentene kommer til å øke neste år. Men mange vil slite, selv med en liten renteoppgang. Bekymringsfullt, mener Nordea-sjefen.

Norges Bank varslet forrige uke at den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent trolig får sitt første løft i løpet av 2018. Det gjenspeiles imidlertid ikke i en fersk undersøkelse om folks tro og forventninger til ulike økonomiske størrelser neste år, utført av Norstat for Nordea.

I spørreundersøkelsen oppgir nær 50 prosent at de tror på fortsatt uendret rente neste år. Bare én av fire tror på renteoppgang.

– Dette tyder på at vi er blitt så vant til at rentenivået er lavt, at vi tror det bare skal fortsette på samme nivå. Vi er opptatt av å formidle at dagens rentenivå er svært lavt i historisk sammenheng. Vi kan ikke vente at dette vil vare evig. De siste signalene fra Norges Bank viser også at hevingen trolig kommer noe raskere enn forventet, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, til NTB.

Etterlyser mer realisme

I undersøkelsen oppgir én av ti at de vil få problemer med å håndtere boliglånet allerede ved 2 prosentpoengs renteoppgang. Bare 28 prosent sier de vil klare en renteoppgang på mer enn 5 prosentpoeng. Funnene underbygges av en tilsvarende undersøkelse utført av Sparebank1 i forrige uke som viste at 14 prosent av landet låntakere – i overkant av 420.000 nordmenn – ikke vil klare å håndtere mer enn 1 prosentpoengs renteoppgang, og halvparten av dem klarer ingen økning overhodet. Tallene bekymrer Nordea-direktøren.

– Dette tyder på at troen på at renten skal holde seg lav, har gjort at folk ikke har bygget seg opp en nødvendig buffer for å takle høyere rente, sier Storset.

Han mener landets låntakere fremover må ha en mer realistisk holdning til hvordan økonomien kan utvikle seg, og handle deretter. Det betyr enten å betale ned mer i avdrag for raskere å få lånet ned, eller bygge seg opp en buffer ved å spare.

– Folk bør ta innover seg at det faktisk er stor usikkerhet i økonomien framover, sier han.

Storset peker på at det historisk er mer realistisk med et rentenivå på mellom 5 og 7 prosent enn dagens nivå.

– Å finansiere en bolig er et prosjekt som strekker seg over 20–30 år. Man kan ikke forvente at man skal få så lave renter som i dag gjennom hele den perioden, understreker han.