Politikk

1 G heves til 82.122 kroner

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden. Reguleringen får tilbakevirkende kraft fra 1. mai.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
17. mai 2012 - 08.29

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i folketrygden. Reguleringen får tilbakevirkende kraft fra 1. mai.

Tallgrunnlaget for reguleringene har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.

- Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap).

Enigheten innebærer blant annet at folketrygdens grunnbeløp øker fra 79.216 kroner til 82.122 kroner, en økning på 3,67 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får samme inntektsøkning i prosent. (©NTB)