Politikk

Mer penger til idretten - mindre til kultur

Fredag offentliggjør regjeringen Stortingsmeldingen på Idrettens ledermøte på Hell. Det gir mange hundre millioner kroner til idretten, men tilsynelatende ingen applaus.

Anniken Huitfeldt - Foto: Scanpix

Anniken Huitfeldt - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stein Ove Haugen
6. juni 2012 - 19:34

Under Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 ble det vedtatt å gå inn for endringer i fordelingen av spillemidler. Siden da har det vært stille. Fredag kommer Stortingsmeldingen som setter vedtaket ut i praksis.

Den blir lagt frem på Idrettens ledermøte på Hell, uten at det er noe symbolikk i det.

Regjeringen går inn for å endre bestemmelsene i pengespilloven som regulerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping AS, den såkalte tippenøkkelen.

Det betyr mange hundre millioner kroner mer fra spillemidlene til idretten - og mindre til kultur.

64 prosent til idretten Tippenøkkelen er fordelingen av spillemidlene fra Norsk Tippings overskudd. Frem til nå har idretten blitt tilgodesett med 45,5 prosent, kultur 36,5 prosent og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner de resterende 18 prosent av overskuddet i Norsk Tipping.

Endringene i tippenøkkelen blir store.

- Regjeringen går inn for å endre bestemmelsene i pengespilloven som regulerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping AS, den såkalte tippenøkkelen, sier kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Hanne Gjørtz, til HegnarOnline.

- Regjeringen legger til grunn at det skal utvikles en ny tippenøkkel med sikte på at spilleoverskuddet skal fordeles med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Endringen vil gjennomføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår, legger hun til.

Hadde det vært nøkkelen i fjor ville idretten fått over 600 millioner kroner mer.

OL - Spill i kulissene? Etterslepet på utbetaling av spillemidler til anlegg har passert to milliarder kroner, og øker med 100 millioner kroner hvert år. Gjennomsnittelig ventetid utgjør fem år før pengene er på konto hos mottakere i breddeidretten. Da skulle man tro at Stortingsmeldingen skapte et unisont gledesutbrudd.

- Dette betyr rundt 650 millioner mer til idretten. Det er selvsagt gledelig, men dette handler ikke om spillemidler. Det vil ta mange år før etterslepet i spillemidler er rettet opp igjen. Da er det besynderlig at denne Stortingsmeldingen slippes dagen før Oslo sin søknad om vinter - OL 2022 skal diskuteres på samme ledermøte i Idrettsforbundet. Dette stinker det politisk spill av lang vei, sier Gunn Heidi Kristiansen i Norges Breddefotballforening.

Kristiansen antyder at Stortingsmeldingen skal ta fokus bort fra de faktiske kostnadene et OL vil påføre breddeidretten.

- Dette er gutteklubben grei sitt håndverk. Jeg skulle likt å vite hvem som står bak kulturministeren her, for Anniken Huitfeldt alene er ikke politisk tung nok til dette. Her ligger det grundig håndverk i regjeringskontorene i bunn, fyrer Kristiansen av.

-

Nå slipper man kritiske spørsmål om hvor mye breddeidretten skal betale av regningen ved et OL. Nå vil i stedet flere kritikere mene at regjeringen faktisk gjør noe for økte bevilgninger til breddeidretten. Jeg er sannelig ikke sikker på at anleggsmidlene blir så mye større etter at sentralforbund og særforbund har tatt sitt, smeller det videre fra Kristiansen.

Hun mener at et nytt OL vil bli svært kostbart for norsk breddeidrett.

- Det vil bli langt dyrere enn Lillehammer OL. Oslo sier at spleiselaget for OL kun skal omhandle elleve prosent av kostnadene fra idretten. Når regjeringen til motsvar sier at det ikke er aktuelt å la idretten slippe med mindre enn 22,3 prosent av regninga, så vil dette ta alt av spillemidler over flere år. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt for Stortingsmeldinga om større overføringer til Idretten fra Norsk Tipping sitt overskudd, legger hun til.

Gunn Heidi Kristiansen har sittet 12 år som kommunepolitiker i Alta for Arbeiderpartiet. Nå er hun idrettspolitiker på heltid. Hun er ikke i tvil om hva som foregår i kulissene av den kommende Stortingsmeldinga.

- Her får man valget mellom å være passasjer i to biler. I den ene drikker man sjampis med IOC-pampene, mens man i den andre kjører ungene på kamp sammen med ferdig blandet vaffelrøre. Jeg er ikke i tvil om at sterke krefter i Arbeiderpartiet har mer lyst til å sitte i den første bilen. Jeg for min del ville heller sett at breddeidretten hadde fått sine bidrag i den knalltøffe hverdagen, sier Kristiansen videre.

OL ikke agenda Kulturdepartementet er ikke i OL-modus om dagen.

- Nå må først idretten og kommunene ha sin prosess og ta sine beslutninger. Dersom det kommer en søknad til oss, vil vi behandle den på en grundig og ordentlig måte da. Før det har vi ikke tatt stilling verken til om Norge bør søke om OL eller om innretningen i en eventuell søknad, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til HegnarOnline.

Ansvarsfraskrivelse Det er Norsk Tipping som finansierer hele den norske idretten. Fra forbund på ulike nivåer ned til anlegg. Nå gir politikerne mer av overskuddet fra Hamar til norsk idrett - men ikke over statsbudsjettet.

- Hele ordningen med norsk idrett og spillpolitikk står for fall. Den har for lengst gått ut på dato. Når kassa til Norsk Tipping er tom, mener kulturministeren at folk får spille mer. Jeg er på vegne av breddeidretten fortvilt. Regjeringen og politikerne bedriver ansvarsfraskrivelse på et høyt nivå, når de ansvarliggjør Norsk Tipping for at norsk breddeidrett får midler til å aktivisere unger og barn, sier Henriksen videre.

200-300 millioner mer Norsk Tipping fikk sist uke ja på sine søknader hos Kulturdepartementet om utvidet nettsatsing. Det er kommunikasjonssjef Magne Vikøren hos statsmonopolisten glad for. Han regner nå med å kunne tilby attraktive spill som vil generere mer penger til gode samfunnsformål.

- En av tre grunnpilarer i Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal skape overskudd til gode formål. Likevel handler ikke dette først og fremst om økonomi, men om at det er et stort behov for kontroll og regulering av denne delen av spillmarkedet. Vi ser for oss at dette vil bidra med 200-300 millioner i året, sier Vikøren til HegnarOnline.

For avansert for menigmann Gunn Heidi Henriksen mener at folk flest ikke forstår hva spillemidler, overføringer, tippenøkkel og regningen til et OL egentlig handler om.

- Dette er politikk på et meget høyt nivå, hvor mektige personer drar i trådene. Stortingsmeldingen som kommer fra regjeringen på fredag er patetisk og rent lureri. Dette løser ingenting. Staten kaster fortsatt ansvaret over på kommunene for å ordne mellomfinansiering på anlegg for breddeklubbene, sier Gunn Heidi Henriksen.