Politikk

Vil gjøre Norge mer sexy

To av landets fremste kvinnelige ledere vet hvordan Norge kan tiltrekke den beste arbeidskraften fra utlandet til norsk næringsliv.

Dilek Ayhan - Foto: Finansavisen

Dilek Ayhan - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Karen Thue
11. oktober 2012 - 08.47

Da riggselskapet Seadrill tidligere denne måneden meldte at de flytter sitt hovedkontor ut av Norge, skapte det sjokkbølger i bransjen. Selskapet oppgir mangelen på kvalifisert personell som en av årsakene til at de nå forlater Stavanger. Mangel på fagfolk har for alvor blitt et problem, men det er lys i enden av tunnelen.

- I verdenssammenheng er Norge en uslipt diamant. Det vi har fått til over, i og under vann er et resultat av kompetanse og ingeniørkunst i verdensklasse, sier daglig leder i Alarga, Dilek Ayhan.

Janteloven må legges til side

Hun har sammen med tidligere leder i Microsoft og nå strategisk rådgiver og profesjonelt styremedlem, Silvija Seres, sett på hvordan Norge skal bli mer sexy for de beste utenlandske ekspertene. Når Ayhan og Seres skal presentere prosjektet sitt under Oslo Global Mobility Forum 18. oktober, vil de få på bordet at Norge er mulighetenes land.

- Vi må prøve se Norge med utenlandske øyne og tenke over hva som gjør oss attraktivt for dem. De som kommer hit, gjør ikke det for å gå på ski eller være nær naturen. De kommer for å bidra og med et ønske om å bli en del av kunnskapsmiljøer som er ledende innen deres fagområder. Vi må vise at det er mulig å gjøre en spennende karriere her i landet, sier Seres.

Norske universiteter blir ved ulike rangeringer liggende langt bak de aller beste i verden, noe Ayhan synes er trist.

- Et råd fra meg: Skill NTH ut av NTNU igjen. Rendyrk energifagene og bygg broer mellom de beste miljøene både nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger flere miljøer i verdensklasse, sier Ayhan.

Ingen tid å miste

Med økonomisk nedgang og høy arbeidsledighet alle andre steder enn her hjemme, har Norge ifølge Seres en unik sjanse ti l å trekke de beste hodene til landet. Men vi har ingen tid å miste.

- Norge tilbyr en god arbeidskultur som gjør det mulig å kombinere en toppkarriere med et familieliv. Vi lever i et trygt land som har sterke tradisjoner innen innovasjon og nyskapning. Vi har god ressurstilgang og mange jobber i en verden som sliter økonomisk. Vi må dra nytte av denne fordelen. Utfordringen er at altfor få kjenner til Norge og mulighetene som finnes her. Jobben med å bli mer synlig er det bare vi som kan gjøre, sier Seres.

- Vi trenger å bygge opp kompetanse og styrke næringslivets evne til å tiltrekke, beholde og videreutvikle spesialister fra utlandet. Vi må derfor i større grad enn tidligere drive markedsføring utenlands, og aktivt arbeide for å tiltrekke oss den type kompetanse og arbeidskraft vi trenger for å sikre vår trygghet og videre vekst, mener daglig leder i Alarga, Dilek Ayhan.

10 tiltak for gjøre Norge sexy:

1. Ha målrettede strategier og tiltak for å styrke Norges omdømme som kunnskapsnasjon.

2. Etablere et «energiuniversitet» i klasse med de beste i verden.

3. Arbeide aktivt for å få flere internasjonale studenter til Norge.

4. Etablere flere eller utvide dagens tilbud ved de internasjonale skolene i Norge.

5. Tørre å snakke høyt om fordelene ved å bo og arbeide i det norske samfunnet.

6. Synliggjøre internasjonale kunnskapsmiljøer og talenter som gjør det bra!

7. Etablere plattformer for å sikre sosial deltakelse blant arbeidstakere og for å skape tilhørighet.

8. Tilby kompetansehevende tiltak for ledere innen interkulturell ledelse og kommunikasjon.

9. Mer offentlig informasjon tilgjengelig på engelsk.

10. Ha et større mangfold av kulturtilbud.

(Kilde: Dilek Ayhan/ Silvija Seres)